Візитка

Основні відомості

Власною персоною
Левицький С.І.

ПІБ:
Левицький Станіслав Іванович

ВНЗ:
ПрАТ “ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” (м. Запоріжжя)

Науковий ступінь:
д-р екон. наук

Вчене звання:
доцент

Посада:
завідувач кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення

Адреса:
69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16-Б, к.322

Телефони:
Робочий телефон – +38 (061) 239-90-01 (внутр. 229),
Факс – +38 (061) 239-90-13

Адреса електронної пошти:
s.levitskiy (а) econom.zp.ua

Адреси інтернет:
https://zieit.edu.ua/?page_id=76,
https://levsi.eccyb.org/visitcard/

Стрічка новин

ЕК у ЗНУ

19.12.2019 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт заочного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

ZIEIT Cyber Cup 2019

14.12.2019 р. За участі лабораторії інформаційно-технологічної підтримки діяльності ЗІЕІТ у Запоріжжі відбувся перший кіберспортивний турнір ZIEIT Cyber Cup з DOTA-2.

05.12.2019 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Розглядалася докторська дисертація Іванова Р.В. на тему “Теоретико-методологічні основи моделювання економічної поведінки домогосподарств

ХХІ НСК ЗІЕІТ

03.12.2019 р. Головував на засіданні секції “Економічна кібернетика та інформаційні технології” ХХI наукової студентської конференції ЗІЕІТ

23.11.2019 р. Взяв участь у Open Day ЗІЕІТ

22.11.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Ставицького Андрія  Володимировича на тему «Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.01.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНУ, Д 26.001.48)

02.11.2019 р. – Почалися заняття за програмами “Програмування – це просто!”  та “Мова, де всього багато” у IT-LAB ЗІЕІТ

Спецрада Д 26.001.48

28.10.2019 р. Взяв участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.48. Опонував дисертацію Лисенко  О.В. “Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (Київ, КНУ, Д 26.001.48)

Опонуємо з Вітлінським В.В.

04-06.10.2019 р. Взяв заочну участь у VI Міжнародній конференції “Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management” (SMTESM 2019) на базі Хмельницького національного університету (м. Хмельницький)

07.09.2019 р. – Проведено відкритий урок та почалися заняття за програмами “З комп’ютером на «ти». Курс для початківців”  та “Все, що треба: курс професійного користувача” у IT-LAB ЗІЕІТ

06.07.2019 р. – Проведено відкритий урок та почалися заняття за програмою “Літній інтенсив” у IT-LAB ЗІЕІТ

05.07.2019 – Кафедру економічної кібернетики ЗІЕІТ реорганізовано у кафедру економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення, включно з лабораторією інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту та IT-LAB ЗІЕІТ

08.06.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Лазоренко Віталія Валерійовича на тему «Моделювання оцінки фінансової стійкості підприємства сфери послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.01.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

Кінотріумф.zp 2019

22.05.2019 – Взяв участь у щорічному Запорізькому обласному кінофестивалі шкільних фільмів Кінотріумф.zp, який ЗІЕІТ проводить як співорганізатор, у якості члена журі. Було цікаво!

15-16.05.2019 р. Взяв заочну участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві І природокористуванні 2019”на базі факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування  (м. Київ)

30.04.2019 – Запрошений до складу редакційної ради журналу “Управління розвитком” Харківського національного економічного університету. Видавництво – ТОВ “КВК “Ділові перспективи” (м. Суми)

25.04.2019 р. Впроваджено тестову версію сайту на новому домені www.zieit.edu.ua

18.04.2019 р. Взяв участь у XІІI Міжнародній конференції студентів і молодих учених “Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави” на базі Запорізького національного університету (м. Запоріжжя)

01.04.2019 р. Очолив новостворену Лабораторію інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту та проектну групу зі створення нового сайту ЗІЕІТ на платформі CMS WordPress

Спецрада Д 20.051.12

28.03.2019 р. Взяв участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Д 20.051.12. Опонував дисертацію Буртняка  І.В. “Спектральні методи дослідження поведінки волатильності фондових ринків” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Івано-Франківськ, ПНУ, Д 20.051.12)

19-20.03.2019 р. Взяв заочну участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», яку проводив Національний авіаційний університет (м. Київ)

Спецрада Д 17.127.10

13.03.2019 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Розглядалася кандидатська дисертація Остапенка О.П. на тему “Моделі та методи оцінки ризику виконання бюджетних програм в Збройних Силах України

20.02.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Акулової Ганни Вікторівни на тему «Моделювання поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

30.01.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Глушаченка Сергія Сергійовича на тему «Кредитний рейтинг підприємства в умовах фінансової нестабільності» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (м. Краматорськ, ДДМА, Д 12.105.03)

18.01.2019 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 10 магістрантів!

16.01-17.01.2019 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому інженерному інституті Запорізького національного університету. Пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

15.01.2019 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт денного відділення за спеціальністю 072 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”).

Архів подій

Освітня діяльність

Освітня діяльність

12.2019 – т.ч. — ЗНУ, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”)
04.2019 – т.ч. — ЗІЕІТ, завідувач лабораторії інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту
12.2018 – 01.2019 — ЗНУ, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 075 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”)
12.2016 – 01.2019 — ЗДІА, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”)
03.2015-03.2017 — ЗНУ,  галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”
01.09.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Науково-методичної ради
26.06.2015 р. — ЗІЕІТ, акредитація магістерського рівня спеціальності “Економічна кібернетика”. Експерти: д.е.н., проф. Меркулова  Т.В.; д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф.
01.01.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Вченої ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
09.2009-08.2014 рр. — ДонНУ, член Вченої ради Навчально-наукового інституту  “Економічна кібернетика”

Основні освітні досягнення та відзнаки

23.03.2017 р. — ЗНУ, диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Деркач І.О.
24.03.2016 р. — ЗНУ, диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Левицький С.І.
15.04.2009 р. — МОН України, почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (наказ МОНУ №29-к від 15.04.2009 р.)
04.05.2006 р. — ДонНУ, грамота за внесок у розвиток напряму “Економіко-математичне моделювання” (наказ ДонНУ №151/06 від 04.05.2006 р.)
2003-2018 рр. Наукове керівництво: 7 захищених  аспірантів (Київ, Донецьк, Луганськ); 44 захищених магістранти (Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь, Сімферополь, Алушта)

Наукова діяльність

Експертна  діяльність 

2015-2019. Класичний приватний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 (спец.08.00.11)
2015-2017. Галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”
2013-2015. Донецький національний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.051.01 (спец.08.00.04, фактично до 2014 р.)
2003-2007. Донецький національний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 11.051.07 (спец.08.03.02)

Опонування дисертацій

28.10.2019 – Опонування дисертації Лисенко  О.В.Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств” (Київ, КНУ, Д 26.001.48)
28.03.2019 – Опонування дисертації Буртняка  І.В.Спектральні методи дослідження поведінки волатильності фондових ринків” (Івано-Франківськ, ПНУ, Д 20.051.12)
02.02.2018 – Опонування дисертації Мінца О.Ю.Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами” (Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)
28.03.2016 – Опонування дисертації Оліскевіч М.А.Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці України” (Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)
01.10.2015 – Опонування дисертації Ісікової Н.П.Моделювання процесів формування та розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств” (Запоріжжя, КПУ, Д 17.127.10)
24.10.2012 – Опонування дисертації Тиховської Т.М.Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки” (Запоріжжя, КПУ, Д 17.127.01)
30.09.2010 – Опонування дисертації Захарової О.В.Моделювання макроекономічних процесів в умовах нестаціонарного середовища” (Харків, ХНЕУ, Д 64.055.01)
25.03.2009 – Опонування дисертації Турлакової С.С.Моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (на прикладі машинобудування)” (Донецьк, ДонНУ, Д 11.051.01)
19.09.2008 – Опонування дисертації Зінухова С.В.Моделювання оцінки якості управління підприємством в ринкових умовах” (Запоріжжя, КПУ, К 17.127.01)
21.09.2005 – Опонування дисертації Рожко І.В.Синтез моделей прийняття рішень на підприємстві при освоєнні нових ринків збуту продукції” (Донецьк, ДонНУ, К 11.051.07)

Участь у роботі редакційних колегій 

04.2019 – т.ч. – Харківський національний економічний університет. Член редакційної колегії журналу “Управління розвитком
01.2014 – т.ч. – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Член редакційної колегії журналу “Математичне моделювання в економіці
09.2014 – т.ч. – Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Член редакційної колегії журналу “Праці ЗІЕІТ
04.2012 – т.ч. – Рецензент, Independent Journal of Management & Production (Бразилія)
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Математичні моделі в ринковій економіці
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Нове в економічній кібернетиці
09.2002-08.2014 – ДонНУ. Відповідальний редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”
09.2001-08.2002 – ДонНУ. Редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”

Участь у роботі оргкомітетів конференцій  

09.2014 – т.ч. – ЗІЕІТ. Член оргкомітету XVII-XXI наукових студентських конференцій інституту, керівник секцій “Економіка” та “Інформаційні технології”.
11.1997 – 08.2014 – ДонНУ. Волонтер оргкомітетів науково-методичних конференцій “Проблеми економічної кібернетики”.