Візитка

Основні відомості

Власною персоною
Левицький С.І.

ПІБ:
Левицький Станіслав Іванович

ВНЗ:
ПрАТ “ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” (м. Запоріжжя)

Науковий ступінь:
д-р екон. наук

Вчене звання:
доцент

Посада:
завідувач кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення

Адреса:
69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16-Б, к.322

Телефони:
Робочий телефон – +38 (061) 239-90-01 (внутр. 229),
Факс – +38 (061) 239-90-13

Адреса електронної пошти:
s.levitskiy (а) econom.zp.ua

Адреси інтернет:
https://zieit.edu.ua/?page_id=76,
https://levsi.eccyb.org/visitcard/

Стрічка новин

22-24.06.2021 р. У ЗІЕІТ на засіданнях екзаменаційних комісій під головуванням к.е.н., доц. Деркач І.О. (ТОВ “Грант-райтер”) та д.т.н., доц. Алєксєєвського Д.Г. (ЗНУ) пройшов захист бакалаврських та магістерських робіт, а також випускних робіт молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”) та 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Також комісією проведено випускний іспит для студентів коледжу ОПП “Бізнес-аналітика”. Успішно захистили роботи 2 магістри, 20 бакалаврів та 13 молодших спеціалістів та склали іспит 2 бізнес-аналітики!

22.06.2021 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті, де складалися випускні іспити студентами бакалаврату за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

13-14.05.2021 р. Взяв участь у IX Міжнародній науково-практичній
Інтернет-конференції «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні ‘2021» (НУБіП, м. Київ), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Шлягою О.В.  на тему “Удосконалення інформаційного забезпечення в системах стратегічного управління”

23-24.04.2021 р. Взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод» (ДДМА, м. Краматорськ), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Шлягою О.В. та Костерним Д.О.  на тему “Проектний підхід та моделювання інформаційних потоків у галузі економіки програмного забезпечення”

08-09.04.2021 р. Взяв участь у XIII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (ХНЕУ, м. Харків), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Резніченко Ю.С. та Кафтанниковим О.Ю. на тему “Нечіткий підхід до оцінювання ефективності інтерфейсу користувача”

03-11.03.2021 р. Взяв участь у весняній школі «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід» в межах проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UAEPPJMOMODULEEuropean Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities“/ EXTECH.

03-05.03.2021 р. Взяв участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» (НАУ, м. Київ), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Шлягою О.В. та Резніченко Ю.С.  на тему “Trends and prospects of the development of the world market of information technologies”

25.02.2021 р. Надав відгук на автореферат кандидатської дисертації Новік Аліни Юріївни на тему “Моделювання міграційних процесів в Україні як регулятора соціально-економічної стабільності” у спеціалізовану вчену раду Д 26.006.07  (м. Київ, КНЕУ)

26-27.01.2021 р. У ЗІЕІТ на засіданнях екзаменаційних комісій під головуванням к.е.н., доц. Деркач І.О. (ТОВ “Грант-райтер”) та д.т.н., доц. Алєксєєвського Д.Г. (ЗНУ) пройшов захист магістерських робіт за спеціальностями 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”) та 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Успішно захистили роботи 12 магістрантів та 1 бакалавр!

Архів подій

Освітня діяльність

Освітня діяльність

12.2019 – т.ч. — ЗНУ, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”)
04.2019 – т.ч. — ЗІЕІТ, завідувач лабораторії інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту
12.2018 – 01.2019 — ЗНУ, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 075 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”)
12.2016 – 01.2019 — ЗДІА, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”)
03.2015-03.2017 — ЗНУ,  галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”
01.09.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Науково-методичної ради
26.06.2015 р. — ЗІЕІТ, акредитація магістерського рівня спеціальності “Економічна кібернетика”. Експерти: д.е.н., проф. Меркулова  Т.В.; д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф.
01.01.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Вченої ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
09.2009-08.2014 рр. — ДонНУ, член Вченої ради Навчально-наукового інституту  “Економічна кібернетика”

Основні освітні досягнення та відзнаки

23.03.2017 р. — ЗНУ, диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Деркач І.О.
24.03.2016 р. — ЗНУ, диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Левицький С.І.
15.04.2009 р. — МОН України, почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (наказ МОНУ №29-к від 15.04.2009 р.)
04.05.2006 р. — ДонНУ, грамота за внесок у розвиток напряму “Економіко-математичне моделювання” (наказ ДонНУ №151/06 від 04.05.2006 р.)
2003-2018 рр. Наукове керівництво: 7 захищених  аспірантів (Київ, Донецьк, Луганськ); 49 захищених магістрантів (Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь, Сімферополь, Алушта)

Наукова діяльність

Експертна  діяльність 

2019-т.ч. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Завідувач лабораторії інформаційно-технологічної підтримки діяльності інституту
2015-2019. Класичний приватний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 (спец.08.00.11)
2015-2017. Галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”
2013-2015. Донецький національний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.051.01 (спец.08.00.04, фактично до 2014 р.)
2003-2007. Донецький національний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 11.051.07 (спец.08.03.02)

Опонування дисертацій

28.10.2019 – Опонування дисертації Лисенко  О.В.Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств” (Київ, КНУ, Д 26.001.48)
28.03.2019 – Опонування дисертації Буртняка  І.В.Спектральні методи дослідження поведінки волатильності фондових ринків” (Івано-Франківськ, ПНУ, Д 20.051.12)
02.02.2018 – Опонування дисертації Мінца О.Ю.Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами” (Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)
28.03.2016 – Опонування дисертації Оліскевіч М.А.Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці України” (Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)
01.10.2015 – Опонування дисертації Ісікової Н.П.Моделювання процесів формування та розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств” (Запоріжжя, КПУ, Д 17.127.10)
24.10.2012 – Опонування дисертації Тиховської Т.М.Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки” (Запоріжжя, КПУ, Д 17.127.01)
30.09.2010 – Опонування дисертації Захарової О.В.Моделювання макроекономічних процесів в умовах нестаціонарного середовища” (Харків, ХНЕУ, Д 64.055.01)
25.03.2009 – Опонування дисертації Турлакової С.С.Моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (на прикладі машинобудування)” (Донецьк, ДонНУ, Д 11.051.01)
19.09.2008 – Опонування дисертації Зінухова С.В.Моделювання оцінки якості управління підприємством в ринкових умовах” (Запоріжжя, КПУ, К 17.127.01)
21.09.2005 – Опонування дисертації Рожко І.В.Синтез моделей прийняття рішень на підприємстві при освоєнні нових ринків збуту продукції” (Донецьк, ДонНУ, К 11.051.07)

Участь у роботі редакційних колегій 

04.2019 – т.ч. – Харківський національний економічний університет. Член редакційної колегії журналу “Управління розвитком
01.2014 – т.ч. – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Член редакційної колегії журналу “Математичне моделювання в економіці
09.2014 – т.ч. – Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Член редакційної колегії журналу “Праці ЗІЕІТ
04.2012 – т.ч. – Рецензент, Independent Journal of Management & Production (Бразилія)
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Математичні моделі в ринковій економіці
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Нове в економічній кібернетиці
09.2002-08.2014 – ДонНУ. Відповідальний редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”
09.2001-08.2002 – ДонНУ. Редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”

Участь у роботі оргкомітетів конференцій  

01.2021 – т.ч. – ХНЕУ. Член оргкомітету XII міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”.
09.2014 – т.ч. – ЗІЕІТ. Член оргкомітету XVII-XXI наукових студентських конференцій інституту, керівник секцій “Економіка” та “Інформаційні технології”.
11.1997 – 08.2014 – ДонНУ. Волонтер оргкомітетів науково-методичних конференцій “Проблеми економічної кібернетики”.