Візитка

Основні відомості

Власною персоною
Левицький С.І.

ПІБ:
Левицький Станіслав Іванович

ВНЗ:
ПрАТ “ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” (м. Запоріжжя)

Науковий ступінь:
д-р екон. наук

Вчене звання:
доцент

Посада:
завідувач кафедри інформаційних технологій

Адреса:
69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16-Б, к.322

Телефони:
Робочий телефон – +38 (061) 239-90-01 (внутр. 229),
Факс – +38 (061) 239-90-13

Адреса електронної пошти:
s.levitskiy (а) econom.zp.ua

Адреси інтернет:
https://zieit.edu.ua/?page_id=76,
https://levsi.eccyb.org/visitcard/

Стрічка новин

10.03.2023 р. – у журналі “Праці ЗІЕІТ” опубліковано статтю у співавторстві з магістром Кононенко А.В. “Аналіз моделей дата-майнингу в розробці додатків для онлайн-торгівлі” (doi 10.5281/zenodo.7716000)

05.02.2023 р. – впроваджено систему управління проєктами ЗІЕІТ на базі Redmine – http://redmine.zieit.zp.ua, зокрема і для висвітлення питань виконання робіт по темі “Сучасні напрямки розвитку ІТ у прикладних дослідженнях” (http://redmine.zieit.zp.ua/projects/0122u201321)

19-20.01.2023 р. – у  ЗІЕІТ на онлайн-засіданнях екзаменаційних комісій під головуванням к.е.н., доц. Солодухіна С.В. (ТОВ “ЕПАМ Системс”) та д.т.н., доц. Алєксєєвського Д.Г. (ЗНУ) пройшов захист бакалаврських, а також випускних робіт молодшого спеціаліста за спеціальностями 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”) та 123 “Комп’ютерна інженерія” (ОПП “Комп’ютерна інженерія”). Успішно захистили роботи 9 магістрів та 1 молодший спеціаліст!

13.12.2022 р. – головував на засіданні секції “Інформаційні технології” XXIV науково-практичної студентської конференції ЗІЕІТ. Також взяв участь з тезами на тему “Сучасні напрямки розвитку ІТ в прикладних дослідженнях ЗІЕІТ” (doi 10.5281/zenodo.7710496)

01.09.2022 р. – початок кафедральної наукової теми “Сучасні напрямки розвитку ІТ у прикладних дослідженнях” (https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/5273204b712f052b4c1e053d558c3934)

30.08.2022 – Кафедру економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення ЗІЕІТ реорганізовано у кафедру інформаційних технологій, яка тепер реалізує  ОП та ОПП зі спеціальностей 051, 121, 123, включно з лабораторією інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту та IT-LAB ЗІЕІТ

06.07.2022 р. Підготував рецензію до статті “TVAR-моделі індикаторів фінансової безпеки макроекономічних систем: оцінка впливу енергетичного “шоку””, яку було подано до журналу “Управління розвитком” (м. Харків, ХНЕУ)

20-22.06.2022 р. У ЗІЕІТ на засіданнях екзаменаційних комісій під головуванням к.е.н., доц. Солодухіна С.В. (ТОВ “ЕПАМ Системс”) пройшов захист бакалаврських, а також випускних робіт молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”) та 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Також комісією проведено випускний іспит для студентів коледжу ОПП “Бізнес-аналітика”. Успішно захистили роботи 12 бакалаврів,  12 молодших спеціалістів та склав іспит 1 бізнес-аналітик!

14.04.2022 – засідання та рішення НАЗЯВО про первинну акредитацію ОП 121 ІПЗ першого рівня ВО (“бакалавр”) за наслідками розгляду справи No 2244/АС-21 (завантажити, .pdf)

30.03.2022 – завершено реєстрацію ЗІЕІТ у програмі академічних ліцензій Microsoft за допомоги Олександра Кириленка (Microsoft Education Ukraine). Відтепер студенти та співробітники можуть користуватися ліцензійним ПЗ на рівні А1.

09.03.2022 – почато реєстрацію ЗІЕІТ у програмі академічних ліцензій Microsoft через реселера DevRain, дякуючи її керівнику Олександру Краковецькому.

Вручення дипломів 2022 р.

12.02.2022 – взяв участь у церемонії вручення дипломів магістрам-випускникам ЗІЕІТ 2022 р.

17.01.2022-19.01.2022 – акредитаційна експертиза бакалаврської ОП 121 ІПЗ комісією  експертної групи у складі к.т.н. Савчук Т.О.(голова, ВНТУ), д.т.н. Цюцюри М.І (КНУБА) та Курдельчук М.І.(КНУ ім.Шевченка), (завантажити, .pdf) 

15.01.2022 – ЗІЕІТ підключено до національної мережі Асоціації УРАН – провайдера («Мережевий оператор УРАН») інформаційно-телекомунікаційних сервісів міжнародної мережі університетів GÈANT! Укладеною угодою передбачено поступове впровадження доступу для студентів та співробітників інституту до її послуг.

07-08.12.2021 р. Головував на засіданні секцій “Економіка” та “Інженерія програмного забезпечення” XXIII науково-практичної студентської конференції ЗІЕІТ.

Архів подій

Освітня діяльність

Освітня діяльність

14.04.2022 р. — ЗІЕІТ, первинна акредитація у НАЗЯВО бакалаврського рівня спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”. Гарант: к.т.н. Резніченко Ю.С., доцент кафедри ЕКІПЗ
03.06.2020 р. — ФКЕІТ, первинна акредитація у ДСЯО на рівні молодшого спеціаліста спеціальностей “Економіка” та “Інженерія програмного забезпечення”. Гаранти: доц. Шляга О.В. та доц.Махлинець В.М.
04.2019 – т.ч. — ЗІЕІТ, завідувач лабораторії інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту
12.2019 – 12.2022 — ЗНУ, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”)
12.2018 – 01.2019 — ЗНУ, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 075 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”)
12.2016 – 01.2019 — ЗДІА, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”)
03.2015-03.2017 — ЗНУ,  галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”
01.09.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Науково-методичної ради
26.06.2015 р. — ЗІЕІТ, акредитація магістерського рівня спеціальності “Економічна кібернетика”. Експерти: д.е.н., проф. Меркулова  Т.В.; д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф.
01.01.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Вченої ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
09.2009-08.2014 рр. — ДонНУ, член Вченої ради Навчально-наукового інституту  “Економічна кібернетика”

Основні освітні досягнення та відзнаки

23.03.2017 р. — ЗНУ, диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Деркач І.О.
24.03.2016 р. — ЗНУ, диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Левицький С.І.
15.04.2009 р. — МОН України, почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (наказ МОНУ №29-к від 15.04.2009 р.)
04.05.2006 р. — ДонНУ, грамота за внесок у розвиток напряму “Економіко-математичне моделювання” (наказ ДонНУ №151/06 від 04.05.2006 р.)
2003-2022 рр. Наукове керівництво: 7 захищених  аспірантів (Київ, Донецьк, Луганськ); 50 захищених магістрантів (Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь, Сімферополь, Алушта) та 5 бакалаврів (Запоріжжя).

Наукова діяльність

Експертна  діяльність 

2019-т.ч. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Завідувач лабораторії інформаційно-технологічної підтримки діяльності інституту
2015-2019. Класичний приватний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 (спец.08.00.11)
2015-2017. Галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”
2013-2015. Донецький національний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.051.01 (спец.08.00.04, фактично до 2014 р.)
2003-2007. Донецький національний університет. Експерт спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 11.051.07 (спец.08.03.02)

Опонування дисертацій

28.10.2019 – Опонування дисертації Лисенко  О.В.Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств” (Київ, КНУ, Д 26.001.48)
28.03.2019 – Опонування дисертації Буртняка  І.В.Спектральні методи дослідження поведінки волатильності фондових ринків” (Івано-Франківськ, ПНУ, Д 20.051.12)
02.02.2018 – Опонування дисертації Мінца О.Ю.Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами” (Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)
28.03.2016 – Опонування дисертації Оліскевіч М.А.Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці України” (Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)
01.10.2015 – Опонування дисертації Ісікової Н.П.Моделювання процесів формування та розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств” (Запоріжжя, КПУ, Д 17.127.10)
24.10.2012 – Опонування дисертації Тиховської Т.М.Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки” (Запоріжжя, КПУ, Д 17.127.01)
30.09.2010 – Опонування дисертації Захарової О.В.Моделювання макроекономічних процесів в умовах нестаціонарного середовища” (Харків, ХНЕУ, Д 64.055.01)
25.03.2009 – Опонування дисертації Турлакової С.С.Моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (на прикладі машинобудування)” (Донецьк, ДонНУ, Д 11.051.01)
19.09.2008 – Опонування дисертації Зінухова С.В.Моделювання оцінки якості управління підприємством в ринкових умовах” (Запоріжжя, КПУ, К 17.127.01)
21.09.2005 – Опонування дисертації Рожко І.В.Синтез моделей прийняття рішень на підприємстві при освоєнні нових ринків збуту продукції” (Донецьк, ДонНУ, К 11.051.07)

Участь у роботі редакційних колегій 

04.2019 – т.ч. – Харківський національний економічний університет. Член редакційної колегії журналу “Управління розвитком” (раніше тут)
01.2014 – т.ч. – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Член редакційної колегії журналу “Математичне моделювання в економіці” (раніше тут)
09.2014 – т.ч. – Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Член редакційної колегії журналу “Праці ЗІЕІТ
04.2012 – т.ч. – Рецензент, Independent Journal of Management & Production (Бразилія)
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Математичні моделі в ринковій економіці
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Нове в економічній кібернетиці
09.2002-08.2014 – ДонНУ. Відповідальний редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”
09.2001-08.2002 – ДонНУ. Редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”

Участь у роботі оргкомітетів конференцій  

01.2021 – т.ч. – ХНЕУ. Член оргкомітету XII міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”.
09.2014 – т.ч. – ЗІЕІТ. Член оргкомітету XVII-XXI наукових студентських конференцій інституту, керівник секцій “Економіка” та “Інформаційні технології”.
11.1997 – 08.2014 – ДонНУ. Волонтер оргкомітетів науково-методичних конференцій “Проблеми економічної кібернетики”.