Візитка

Основні відомості

Власною персоною
Левицький С.І.

ПІБ:
Левицький Станіслав Іванович

ВНЗ:
ПрАТ “ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” (м. Запоріжжя)

Науковий ступінь:
д-р екон. наук

Наукове звання:
доцент

Посада:
завідувач кафедри економічної кібернетики

Адреса:
69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16 б, к.3.22

Телефони:
Робочий телефон (061) 239-90-01 (внутр. 229)
Факс (061) 289-10-40

Адреса електронної пошти:
s.levitskiy (а) econom.zp.ua

Адреси інтернет:
http://zieit.edu.ua/?page_id=76

Стрічка новин

Кінотріумф.zp 2019

22.05.2019 – Взяв участь у щорічному Запорізькому обласному кінофестивалі шкільних фільмів Кінотріумф.zp, який ЗІЕІТ проводить як співорганізатор, у якості члена журі. Було цікаво!

15-16.05.2019 р. Взяв заочну участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві І природокористуванні 2019”на базі факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування  (м. Київ)

30.04.2019 – Запрошений до складу редакційної ради журналу “Управління розвитком” Харківського національного економічного університету. Видавництво – ТОВ “КВК “Ділові перспективи” (м. Суми).

25.04.2019 р. Впроваджено тестову версію сайту на новому домені www.zieit.edu.ua

01.04.2019 р. Очолив новостворену Лабораторію інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту та проектну групу зі створення нового сайту ЗІЕІТ на платформі CMS WordPress

Захист Буртняка І.В.

28.03.2019 р. Взяв участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Д 20.051.12. Опонував дисертацію Буртняка  І.В. “Спектральні методи дослідження поведінки волатильності фондових ринків” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Івано-Франківськ, ПНУ, Д 20.051.12)

19-20.03.2019 р. Взяв заочну участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», яку проводив Національний авіаційний університет (м. Київ)

13.03.2019 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

Спецрада Д 17.127.10

Розглядалася кандидатська дисертація Остапенка О.П. на тему “Моделі та методи оцінки ризику виконання бюджетних програм в Збройних Силах України

20.02.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Акулової Ганни Вікторівни на тему «Моделювання поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

30.01.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Глушаченка Сергія Сергійовича на тему «Кредитний рейтинг підприємства в умовах фінансової нестабільності» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (м. Краматорськ, ДДМА, Д 12.105.03)

18.01.2019 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 10 магістрантів!

16.01-17.01.2019 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому інженерному інституті Запорізького національного університету. Пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

15.01.2019 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт денного відділення за спеціальністю 072 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”).

22.12.2018 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт заочного відділення за спеціальністю 072 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”).

26.11.2018 р. Опубліковано статтю “Моделювання економічного еквіваленту вартості життя у Запорізькій області” у співавторстві з Гнєушевим О.М. та Махлинцем В.М. в електронному журналі “Східна Європа: економіка, бізнес та управління”, №6(17).

Конференція ЗНУ 2018

25.10.2018 р. Взяв участь ХІІI міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях», яку проводив Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

04-05.10.2018 р. Взяв заочну участь у роботі Національної науково-методичної інтернет-конференції “Цифрова економіка”, яка проводилась  Київським національним економічним університетом (м. Київ)

02.10.2018 р. Надав відгук на автореферат дисертації Циганчука Романа Олеговича на тему «Моделювання періодичних процесів в економіці» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

22.09.2018 р. Підготував рецензію на монографію “Вплив асиметрії на ринкову рівновагу” за авторством Мельникова С.В. (м. Одеса, ОНМУ)

Архів подій

Освітня діяльність

Освітня діяльність

12.2018 – 01.2019 — ЗНУ, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 075 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”)

12.2016 – 01.2019 — ЗДІА, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”)

03.2015-03.2017 — ЗНУ,  галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”

01.09.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Науково-методичної ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

26.06.2015 р. — ЗІЕІТ, акредитація магістерського рівня спеціальності “Економічна кібернетика”. Експерти: д.е.н., проф. Меркулова  Т.В.; д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф.

01.01.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Вченої ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

09.2009-08.2014 рр. — ДонНУ, член Вченої ради Навчально-наукового інституту  “Економічна кібернетика”

Основні освітні досягнення та відзнаки

23.03.2017 р. — ЗНУ, диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Деркач І.О.

24.03.2016 р. — ЗНУ, диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Левицький С.І.

15.04.2009 р. — МОН України, почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (наказ МОНУ №29-к від 15.04.2009 р.)

04.05.2006 р. — ДонНУ, грамота за внесок у розвиток напряму “Економіко-математичне моделювання” (наказ ДонНУ №151/06 від 04.05.2006 р.)

2003-2017 рр. Наукове керівництво: 7 захищених  аспірантів (Київ, Донецьк, Луганськ); 44 захищених магістранти (Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь, Сімферополь, Алушта)

Наукова діяльність

Експертна  діяльність 

2015-т.ч. – Класичний приватний університет. Експерт спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 (спец.08.00.11)
03.2015-03.2017 – Галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”
2013-2015. ДонНУ. Експерт спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.051.01 (спец.08.00.04, фактично до 2014 р.)
2003-2007. ДонНУ. Експерт спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К 11.051.07 (спец.08.03.02)

Опонування дисертацій

28.03.2019 – Опонування дисертації Буртняка  І.В. “Спектральні методи дослідження поведінки волатильності фондових ринків” (Івано-Франківськ, ПНУ, Д 20.051.12)
02.02.2018 – Опонування дисертації Мінца О.Ю.Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами” (Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)
28.03.2016 – Опонування дисертації Оліскевіч М.А.Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці України” (Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)
01.10.2015 – Опонування дисертації Ісікової Н.П.Моделювання процесів формування та розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств” (Запоріжжя, КПУ, Д 17.127.10)
24.10.2012 – Опонування дисертації Тиховської Т.М.Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки” (Запоріжжя, КПУ, Д 17.127.01)
30.09.2010 – Опонування дисертації Захарової О.В.Моделювання макроекономічних процесів в умовах нестаціонарного середовища” (Харків, ХНЕУ, Д 64.055.01)
25.03.2009 – Опонування дисертації Турлакової С.С.Моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (на прикладі машинобудування)” (Донецьк, ДонНУ, Д 11.051.01)
19.09.2008 – Опонування дисертації Зінухова С.В.Моделювання оцінки якості управління підприємством в ринкових умовах” (Запоріжжя, КПУ, К 17.127.01)
21.09.2005 – Опонування дисертації Рожко І.В.Синтез моделей прийняття рішень на підприємстві при освоєнні нових ринків збуту продукції” (Донецьк, ДонНУ, К 11.051.07)

Участь у роботі редакційних колегій 

04.2019 – т.ч. – Харківський національний економічний університет. Член редакційної колегії журналу “Управління розвитком
01.2014 – т.ч. – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Член редакційної колегії журналу “Математичне моделювання в економіці
09.2014 – т.ч. – Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Член редакційної колегії журналу “Праці ЗІЕІТ
04.2012 – т.ч. – Рецензент, Independent Journal of Management & Production (Бразилія)
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Математичні моделі в ринковій економіці
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Нове в економічній кібернетиці
09.2002-08.2014 – ДонНУ. Відповідальний редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”
09.2001-08.2002 – ДонНУ. Редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”