Візитка

Основні відомості

Власною персоною
Левицький С.І.

ПІБ:
Левицький Станіслав Іванович

ВНЗ:
ПрАТ “ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” (м. Запоріжжя)

Науковий ступінь:
д-р екон. наук

Наукове звання:
доцент

Посада:
завідувач кафедри економічної кібернетики

Адреса:
69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16 б, к.3.22

Телефони:
Робочий телефон (061) 239-90-01 (внутр. 229)
Факс (061) 289-10-40

Адреса електронної пошти:
s.levitskiy (а) econom.zp.ua

Адреси інтернет:
www.econom.zp.ua/ua/institut/688

Стрічка новин

17.05.2018 Взяв участь у роботі організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Моделювання сталого розвитку в інформаційному суспільстві: цифрова економіка, управління, бізнес”, яка проводилась  кафедрою економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії

Підручник “Глобальна економіка”

14.04.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Інформаційна безпека та захист інформації” колектива авторів: к.е.н., доц. Клопова І.О.,   Вакуленко Т.С. (м. Запоріжжя, ЗДІА)

02.04.2018 р. Вийшов з друку тираж підручника “Глобальна економіка” за ред. Д. Антонюка, І. Бабець, А. Мокія, де взяв участь як співавтор

16.03.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Моделювання економіки” колектива авторів: к.е.н., доц. Солодухіна С.В., к.е.н., доц.  Хорошун В.В. (м. Запоріжжя, ЗДІА)

23.02.2018 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Спецрада Д 17.127.10

Розглядалися кандидатські дисертації:
-Кравець О.В. на тему “Моделювання впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні“;
– Жваненко С.А. на тему “Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем

07.02.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Дослідження операцій” колектива авторів: д.е.н., професора Максишко Н.К., к.е.н. Біленко  В.О., асп. Васильєвої О.В. (м. Запоріжжя, ЗНУ)

Захист Мінца О.Ю.
Захист Мінца О.Ю.

02.02.2018 р. Взяв участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02. Опонував дисертацію Мінца О.Ю.Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

18.01-19.01.2018 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькій державній інженерній академії. Пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 22 магістранти!

Захист магістрів 2018!
Захист магістрів 2018!

16.01.2018 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 9 магістрантів!

04.01.2018 р. Підготував рецензії на магістерські роботи Гончаренко К.Д. “Управління маркетингом поліграфічного підприємства в умовах невизначеності та динаміки ринків (на прикладі ТОВ «Цифрове видавництво MCFR»)”, Маштєєвої В.Ф. “Управління конкурентоспроможністю підприємства
(на прикладі ТОВ «Домени та хостинг»)”, Титаренко О.А. “Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах конкурентної насиченості ринку”, Атрохова В.В. “Оцінка та управління конкурентоспроможністю комерційних організацій”, Фетісова В.А. “Стратегічне управління маркетингом в умовах кризи підприємства” та Болхадере О.С. “Управління маркетинговою політикою в системі банківського маркетингу” (м. Вінниця, ДонНУ ім. В.Стуса )

Архів подій

Освітня діяльність

Освітня діяльність

01.09.2016 – т.ч. — ЗДІА, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю “Економічна кібернетика”

03.2015-03.2017 — ЗНУ,  галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”

01.09.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Науково-методичної ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

26.06.2015 р. — ЗІЕІТ, акредитація магістерського рівня спеціальності “Економічна кібернетика”. Експерти: д.е.н., проф. Меркулова  Т.В., д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф.

01.01.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Вченої ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

Основні освітні досягнення та відзнаки

23.03.2017 р. — ЗНУ, диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Деркач І.О.

24.03.2016 р. — ЗНУ, диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Левицький С.І.

15.04.2009 р. — МОН України, почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (наказ МОНУ №29-к від 15.04.2009 р.)

04.05.2006 р. — ДонНУ, грамота за внесок у розвиток напряму “Економіко-математичне моделювання” (наказ ДонНУ №151/06 від 04.05.2006 р.)

2003-2016 рр. Наукове керівництво: 7 захищених  аспірантів (Київ, Донецьк, Луганськ); 41 захищений магістрант (Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь, Сімферополь, Алушта)

Наукова діяльність

Експертна  діяльність 

2015-т.ч. – Класичний приватний університет. Експерт спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 (спец.08.00.11)
03.2015-03.2017 – Галузевий експерт та член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”
2013-2015. ДонНУ. Експерт спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.051.01 (спец.08.00.04, фактично до 2014 р.)
2003-2007. ДонНУ. Експерт спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К 11.051.07 (спец.08.03.02)

Опонування дисертацій

02.02.2018 – Опонування дисертації Мінца О.Ю.Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами” (Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)
28.03.2016 – Опонування дисертації Оліскевіч М.А.Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці України” (Київ, Д 26.006.07)
01.10.2015 – Опонування дисертації Ісікової Н.П.Моделювання процесів формування та розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств” (Запоріжжя, Д 17.127.10)
24.10.2012 – Опонування дисертації Тиховської Т.М.Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки” (Запоріжжя, Д 17.127.01)
30.09.2010 – Опонування дисертації Захарової О.В.Моделювання макроекономічних процесів в умовах нестаціонарного середовища” (Харків, Д 64.055.01)
25.03.2009 – Опонування дисертації Турлакової С.С.Моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (на прикладі машинобудування)” (Донецьк, Д 11.051.01)
19.09.2008 – Опонування дисертації Зінухова С.В.Моделювання оцінки якості управління підприємством в ринкових умовах” (Запоріжжя, К 17.127.01)
21.09.2005 – Опонування дисертації Рожко І.В.Синтез моделей прийняття рішень на підприємстві при освоєнні нових ринків збуту продукції” (Донецьк, К 11.051.07)

Участь у роботі редакційних колегій 

01.2014 – т.ч. – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Член редакційної колегії журналу “Математичне моделювання в економіці
09.2014 – т.ч. – Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Член редакційної колегії журналу “Праці ЗІЕІТ
04.2012-т.ч. – Рецензент, Independent Journal of Management & Production (Бразилія)
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Математичні моделі в ринковій економіці
09.2010 – 08.2014 – ДонНУ. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Нове в економічній кібернетиці
09.2002-08.2014 – ДонНУ. Відповідальний редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”
09.2001-08.2002 – ДонНУ. Редактор Міжнародного наукового журналу “Економічна кібернетика”