Стрічка новин

Спецрада Д 17.127.10

17.05.2018 Взяв участь у роботі організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Моделювання сталого розвитку в інформаційному суспільстві: цифрова економіка, управління, бізнес”, яка проводилась  кафедрою економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії

14.04.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Інформаційна безпека та захист інформації” колектива авторів: к.е.н., доц. Клопова І.О., к.е.н., доц.  Вакуленко Т.С. (м. Запоріжжя, ЗДІА)

Підручник “Глобальна економіка”

02.04.2018 р. Вийшов з друку тираж підручника “Глобальна економіка” за ред. Д. Антонюка, І. Бабець, А. Мокія, де взяв участь як співавтор

16.03.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Моделювання економіки” колектива авторів: к.е.н., доц. Солодухіна С.В., к.е.н., доц.  Хорошун В.В. (м. Запоріжжя, ЗДІА)

23.02.2018 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:
-Кравець О.В. на тему “Моделювання впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні“;
– Жваненко С.А. на тему “Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем

07.02.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Дослідження операцій” колектива авторів: д.е.н., професора Максишко Н.К., к.е.н. Біленко  В.О., асп. Васильєвої О.В. (м. Запоріжжя, ЗНУ)

Захист Мінца О.Ю.
Захист Мінца О.Ю.

02.02.2018 р. Взяв участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02. Опонував дисертацію Мінца О.Ю.Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

18.01-19.01.2018 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькій державній інженерній академії. Пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 22 магістранти!

Захист магістрів 2018!
Захист магістрів 2018!

16.01.2018 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 9 магістрантів!

04.01.2018 р. Підготував рецензії на магістерські роботи Гончаренко К.Д. “Управління маркетингом поліграфічного підприємства в умовах невизначеності та динаміки ринків (на прикладі ТОВ «Цифрове видавництво MCFR»)”, Маштєєвої В.Ф. “Управління конкурентоспроможністю підприємства
(на прикладі ТОВ «Домени та хостинг»)”, Титаренко О.А. “Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах конкурентної насиченості ринку”, Атрохова В.В. “Оцінка та управління конкурентоспроможністю комерційних організацій”, Фетісова В.А. “Стратегічне управління маркетингом в умовах кризи підприємства” та Болхадере О.С. “Управління маркетинговою політикою в системі банківського маркетингу” (м. Вінниця, ДонНУ ім. В.Стуса )

Архів подій