Стрічка новин

26.08.2020 р. Підготував рецензію на монографію “Рефлексивное управление стадным поведением на предприятиях: концепция, модели, методы” за авторством Турлакової С.С. (м. Київ, ІЕП НАН України)

12-25.08.2020 р. Пройшов курс підвищення кваліфікації “Розгортання та використання G Suite в діяльності освітньої установи” у Академії цифрового розвитку.

14-23.06.2020 р. На кафедрі ЕКІПЗ екзаменаційною комісією під керівництвом к.т.н., доц. Борю С.Ю. (ЗНУ) проведено захисти дипломних робіт студентів коледжу та інституту за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”).

10.06.2020 р. У ЗІЕІТ анонсовано набір на навчання до груп дистанціної освіти на базі ЦДО за підтримки Лабораторії ІТСДІ.

08-09.06.2020 р. Проведено передзахист дипломних робіт бакалаврів та коледжу у дистанційному режимі.

04.05.2020 р. У зв’язку з продовженням карантину до кінця навчального року почались роботи Лабораторії ІТСДІ щодо удосконалення системи дистанційної освіти ЗІЕІТ. Зокрема, міграція/віртуалізація серверів та реорганізація системи доменних імен.

09.04.2020 р. Взяв участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (ХНЕУ, м. Харків), опублікувавши тези та презентацію доповіді у співавторстві з Жерліциним Д.М., Михайликом Д.П. та Оглобліною В.О.  на тему “ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL: KEY ELEMENTS AND MODELING PRINCIPLES”

06.04.2020 р. Компанією Google  погоджено ліцензію на мережеву інфраструктуру G Suite for Education для ЗІЕІТ.

24.03.2020 р. Лабораторією ІТСДІ підготовлено заявку у корпорацію Google щодо надання ліцензії ЗІЕІТ на мережеву інфраструктуру G Suite for Education.

13.03.2020 р. Перехід інституту на дистанційну форму навчання на базі ЦДО ЗІЕІТ у системі Moodle у зв’язку з оголошенням карантину внаслідок загрози розповсюдження COVID-19.

24.02.2020 р. Впроваджено Telegram-бот розкладу занять та перевірки успішності навчання студентів @ZIEIT_robot на Telegram-каналі ЗІЕІТ. Лабораторія ІТСДІ продемонструвала результат за участю студента 2 курсу спеціальності ІПЗ Гнутенко Максима та його наукового керівника доц. Жеребцова О.А. у межах практичної реалізації напрацювань курсового проекту.

17-21.02.2020 р. Одночасно с початком 2 семестру пройшла планова перевірка інституту фахівцями державної агенції на дотримання вимог законодавства у галузі освіти. Є над чим подумати та попрацювати.

08.02.2020 р. У конференц-залі ЗІЕІТ відбулась урочиста церемонія вручення дипломів магістрів, бакалаврів та молодших спеціалістів.

17.01.2020 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт денного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

14-15.01.2020 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Успішно захистили роботи 15 магістрантів та 2 бакалаври!

14.01.2020 р. Опубліковано статтю “Підхід до моделювання вартості статистичного життя за допомогою середньодушового доходу” у співавторстві з Гнєушевим О.М. та Махлинцем В.М. в електронному журналі “Управління розвитком”, №4(17), 2019 р.

09.01.2019 р. – Почалися заняття за програмами “IT-художник-мультиплікатор”  та “Краса на екрані” у IT-LAB ЗІЕІТ

Архів подій