Стрічка новин

22-24.06.2021 р. У ЗІЕІТ на засіданнях екзаменаційних комісій під головуванням к.е.н., доц. Деркач І.О. (ТОВ “Грант-райтер”) та д.т.н., доц. Алєксєєвського Д.Г. (ЗНУ) пройшов захист бакалаврських та магістерських робіт, а також випускних робіт молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”) та 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Також комісією проведено випускний іспит для студентів коледжу ОПП “Бізнес-аналітика”. Успішно захистили роботи 2 магістри, 20 бакалаврів та 13 молодших спеціалістів та склали іспит 2 бізнес-аналітики!

22.06.2021 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті, де складалися випускні іспити студентами бакалаврату за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

13-14.05.2021 р. Взяв участь у IX Міжнародній науково-практичній
Інтернет-конференції «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні ‘2021» (НУБіП, м. Київ), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Шлягою О.В.  на тему “Удосконалення інформаційного забезпечення в системах стратегічного управління”

23-24.04.2021 р. Взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод» (ДДМА, м. Краматорськ), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Шлягою О.В. та Костерним Д.О.  на тему “Проектний підхід та моделювання інформаційних потоків у галузі економіки програмного забезпечення”

08-09.04.2021 р. Взяв участь у XIII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (ХНЕУ, м. Харків), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Резніченко Ю.С. та Кафтанниковим О.Ю. на тему “Нечіткий підхід до оцінювання ефективності інтерфейсу користувача”

03-11.03.2021 р. Взяв участь у весняній школі «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід» в межах проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UAEPPJMOMODULEEuropean Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities“/ EXTECH.

03-05.03.2021 р. Взяв участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» (НАУ, м. Київ), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Шлягою О.В. та Резніченко Ю.С.  на тему “Trends and prospects of the development of the world market of information technologies”

25.02.2021 р. Надав відгук на автореферат кандидатської дисертації Новік Аліни Юріївни на тему “Моделювання міграційних процесів в Україні як регулятора соціально-економічної стабільності” у спеціалізовану вчену раду Д 26.006.07  (м. Київ, КНЕУ)

26-27.01.2021 р. У ЗІЕІТ на засіданнях екзаменаційних комісій під головуванням к.е.н., доц. Деркач І.О. (ТОВ “Грант-райтер”) та д.т.н., доц. Алєксєєвського Д.Г. (ЗНУ) пройшов захист магістерських робіт за спеціальностями 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”) та 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Успішно захистили роботи 12 магістрантів та 1 бакалавр!

Архів подій