Стрічка новин

03-11.03.2021 р. Взяв участь у весняній школі «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід» в межах проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UAEPPJMOMODULEEuropean Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities“/ EXTECH.

03-05.03.2021 р. Взяв участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» (НАУ, м. Київ), опублікувавши тези доповіді у співавторстві з Шлягою О.В. та Резніченко Ю.С.  на тему “Trends and prospects of the development of the world market of information technologies”

25.02.2021 р. Надав відгук на автореферат кандидатської дисертації Новік Аліни Юріївни на тему “Моделювання міграційних процесів в Україні як регулятора соціально-економічної стабільності” у спеціалізовану вчену раду Д 26.006.07  (м. Київ, КНЕУ)

26-27.01.2021 р. У ЗІЕІТ на засіданнях екзаменаційних комісій під головуванням к.е.н., доц. Деркач І.О. (ТОВ “Грант-райтер”) та д.т.н., доц. Алєксєєвського Д.Г. (ЗНУ) пройшов захист магістерських робіт за спеціальностями 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”) та 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Успішно захистили роботи 12 магістрантів та 1 бакалавр!

30.12.2020 р. Надав відгук на автореферат докторської дисертації Потрашкової Людмили Володимирівни на тему “Моделювання соціально відповідальної діяльності підприємства” у спеціалізовану вчену раду Д 64.055.01  (м. Харків, ХНЕУ)

18.12.2020 р.  Головував у форматі ZOOM на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт денного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

11.12.2020 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт заочного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

19.10-19.11.2020 р. Пройшов курс підвищення кваліфікації викладачів інформаційних технологій “Природничо-математична освіта” у Класичному приватному університеті (Запоріжжя).

02.11.2020 р. Надав відгук на автореферат докторської дисертації Турлакової Світлани Сергіївни на тему “Моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах” у спеціалізовану вчену раду Д 26.006.07  (м. Київ, КНЕУ)

26.08.2020 р. Підготував рецензію на монографію “Рефлексивное управление стадным поведением на предприятиях: концепция, модели, методы” за авторством Турлакової С.С. (м. Київ, ІЕП НАН України)

12-25.08.2020 р. Пройшов курс підвищення кваліфікації “Розгортання та використання G Suite в діяльності освітньої установи” у Академії цифрового розвитку.

14-23.06.2020 р. На кафедрі ЕКІПЗ екзаменаційною комісією під керівництвом к.т.н., доц. Борю С.Ю. (ЗНУ) проведено захисти дипломних робіт студентів коледжу та інституту за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”).

10.06.2020 р. У ЗІЕІТ анонсовано набір на навчання до груп дистанціної освіти на базі ЦДО за підтримки Лабораторії ІТСДІ.

08-09.06.2020 р. Проведено передзахист дипломних робіт бакалаврів та коледжу у дистанційному режимі.

25.05.2020 р. Підготував рецензію на монографію “Моделювання масової поведінки агентів в економічних системах: моделі, методи, прикладні аспекти” за авторством Солодухіна С.В., Хорошун В.В. (м.Запоріжжя, ІННІ ЗНУ)

04.05.2020 р. У зв’язку з продовженням карантину до кінця навчального року почались роботи Лабораторії ІТСДІ щодо удосконалення системи дистанційної освіти ЗІЕІТ. Зокрема, міграція/віртуалізація серверів та реорганізація системи доменних імен.

09.04.2020 р. Взяв участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (ХНЕУ, м. Харків), опублікувавши тези та презентацію доповіді у співавторстві з Жерліциним Д.М., Михайликом Д.П. та Оглобліною В.О.  на тему “ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL: KEY ELEMENTS AND MODELING PRINCIPLES”

06.04.2020 р. Компанією Google  погоджено ліцензію на мережеву інфраструктуру G Suite for Education для ЗІЕІТ.

24.03.2020 р. Лабораторією ІТСДІ підготовлено заявку у корпорацію Google щодо надання ліцензії ЗІЕІТ на мережеву інфраструктуру G Suite for Education.

13.03.2020 р. Перехід інституту на дистанційну форму навчання на базі ЦДО ЗІЕІТ у системі Moodle у зв’язку з оголошенням карантину внаслідок загрози розповсюдження COVID-19.

24.02.2020 р. Впроваджено Telegram-бот розкладу занять та перевірки успішності навчання студентів @ZIEIT_robot на Telegram-каналі ЗІЕІТ. Лабораторія ІТСДІ продемонструвала результат за участю студента 2 курсу спеціальності ІПЗ Гнутенко Максима та його наукового керівника доц. Жеребцова О.А. у межах практичної реалізації напрацювань курсового проекту.

17-21.02.2020 р. Одночасно с початком 2 семестру пройшла планова перевірка інституту фахівцями державної агенції на дотримання вимог законодавства у галузі освіти. Є над чим подумати та попрацювати.

08.02.2020 р. У конференц-залі ЗІЕІТ відбулась урочиста церемонія вручення дипломів магістрів, бакалаврів та молодших спеціалістів.

17.01.2020 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт денного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

14-15.01.2020 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Успішно захистили роботи 15 магістрантів та 2 бакалаври!

14.01.2020 р. Опубліковано статтю “Підхід до моделювання вартості статистичного життя за допомогою середньодушового доходу” у співавторстві з Гнєушевим О.М. та Махлинцем В.М. в електронному журналі “Управління розвитком”, №4(17), 2019 р.

09.01.2019 р. – Почалися заняття за програмами “IT-художник-мультиплікатор”  та “Краса на екрані” у IT-LAB ЗІЕІТ

Архів подій