Публікації

 

Публікації: індекси бібліографічних посилань Усі З 2013
Бібліографічні посилання 160 105
h-індекс 8 7
i10-індекс 8 2

Загалом надруковано або розміщено в мережі понад 100 публікацій, зокрема:

1. Монографії – 13, з них 1 особиста та 2 вийшли у двох виданнях;

2. Статті у фахових журналах – 53;

3. Препринти, дисертації та інші публікації – 17, з них зарубіжні статті – 2, навчальні посібники з грифом МОН – 1;

4. Тези доповідей на конференціях – 24.