Публікації

 

Публікації: індекси бібліографічних посилань Усі З 2015
Бібліографічні посилання 246 104
h-індекс 10 6
i10-індекс 11 1

Загалом надруковано або розміщено в мережі понад 100 публікацій, зокрема:

1. Монографії – 13, з них 1 особиста та 2 вийшли у двох виданнях;

2. Статті у фахових журналах – 54;

3. Препринти, дисертації та інші публікації – 18, з них зарубіжні статті – 2, підручник – 1; навчальний посібник з грифом МОН – 1;

4. Тези доповідей на конференціях – 28, з них міжнародних – 12, індексованих у CPCI, CNKI – 1,  Google Scholar – 5.

eLibrary