Архів подій

Засідання спецради

15.12.2017 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися дисертації:
-докторська Шерстенникова Ю.В. на тему “Моделювання процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі динамічних моделей, параметрів логістичної системи“, де виступив у якості експерта;
– кандидатська Сергієнко А.В. на тему “Моделі соціо-еколого-економічного управління техногенним регіональним виробництвом в умовах кризи

День відкритих дверей ЗІЕІТ-2017

18.11.2017 р. Викладачі ЗІЕІТ взяли участь у Дні відкритих дверей, провели квест та презентації для абітурієнтів, розповіли про спеціальності коледжу, бакалаврату та магістратури, поспілкувались з майбутніми студентами та отримали гарний заряд позитиву!

 

14.11.2017 р. Магістранта кафедри економічної кібернетики ЗІЕІТ Пєткова Антона було обрано в номінації “Студент-патріот року” конкурсу Запорізької обласної державної адміністрації в якості “Студента року-2017”.  Вітаємо активіста та зичимо нових перемог!

10.11.2017 р. На кафедрі економічної кібернетики ЗІЕІТ (м. Запоріжжя) ініціативною групою розпочато проект візуалізації української кібернетики за допомогою технологій Google, зокрема, Google Maps. На теперішній час на шар карти нанесено кафедри, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів з економіки за спеціалізацією “Економічна кібернетика”. У планах – додати НДІ НАН України та інші структури. Проміжні результати можна побачити тут.

08.11.2017 р. Голову Студентської ради ЗІЕІТ, студента 4 курсу Тунікова Сергія нагороджено почесною грамотою Запорізької обласної ради за активну громадську позицію та вагомий внесок у розвиток молодіжної політики Запорізької області і студентського самоврядування. Вітаємо!

12.09.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Заболоцького Т.М. “Моделювання за альтернативними гіпотезами в управлінні портфелем фінансових активів” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

25.06.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Кравченка В.М. “Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об єктами” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

20.06.2017 р. Підготував рецензію на навчальний посібник “Міжнародний маркетинг” колектива авторів: д.е.н., професора Омельченка В.Я., к.е.н., доцента Кузнєцова В.Г., к.е.н., доцента Таранича А.В., к.е.н., доцента Громенкової С.В. (м. Вінниця, ДонНУ ім. В.Стуса )

01.06.2017 р. Підготував рецензії на магістерські роботи Дудник А.С. “Удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві”, Шабатіної Ю.Ю. “Формування системи маркетингових комунікацій вищого учбового закладу (на прикладі Донецького національного університету імені Василя Стуса)” та Шваб Т.Ю. “Дослідження іміджу торгової марки на ринку тютюнових виробів (на прикладі ПрАТ «Imperial Tobacco Продакшин Україна»)” (м. Вінниця, ДонНУ ім. В.Стуса )

23.03.2017 р. — Взяв участь у роботі галузевої комісії ЗНУ. Отримано  диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Деркач І.О.

15.03.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Подскребко О.С. на тему “Моделювання системи виробничого менеджменту промислового підприємства” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

10.03.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Дадашової П.А. на тему “Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

06.03.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Кононової К.Ю. на тему “Моделювання еволюційних процесів в інформаційній економіці” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

13.02.2017 р. Взяв участь у міжкафедральному семінарі та надав рецензію на дисертацію Кравченка В.М. на тему “Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об єктами”
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Вінниця, ДонНУ)

03.11.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:
Синявської О.О., асистента кафедри економічної кібернетики Української академії банківської справи на тему “Методи і моделі оцінювання якості послуг банківських установ”;
– Лещенко О.В. на тему: “Моделі оцінки і адаптивного управління конкурентоспроможністю підприємства”
– Івановської М.В. на тему “Моделювання та управління регіоном як соціо-еколого-економічною системою”

06.10.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:
-Васильченко К.Г. на тему “Агентне моделювання соціально-економічних відносин на підприємстві”;
– Глазової Я.В. на тему “Моделювання процесів самоорганізації територіальної громади в соціально-економічній системі міста”

21.09.2016 р. Підготував рецензію на монографію “Адаптивні механізми в системах управління підприємствами: методологія і моделі” автора Глущевського В.В. (м. Запоріжжя, ЗДІА)

01.09.2016 – т.ч. ЗДІА, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю “Економічна кібернетика”

06.07.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:
– Сташкевича І.І. на тему “Моделювання процесів мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємствах”;
– Мизнікової М.О. на тему “Моделювання системи управління підприємств житлово-комунального сектору”

09.06.2017-11.06.20016 рр. Взяв участь у роботі Міжнародної науково–практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів”(ПСЕП-2016) у м. Бердянськ.

20.05.2016 р. Підготував рецензію на монографію “Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы” колективу авторів Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ, ІЕП НАНУ)

08.05.2016 р. Надав відгук на автореферат дисертації Фарини О.І. на тему “Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНУ,  Д 26.001.48)

05.05.2016 р. Підготував рецензію на наукову доповідь “Розробка комплекса економіко-математичних моделей та управлінських технологій розвитку промислових підприємств в умовах неоіндустріалізації” колективу авторів відділу моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ, ІЕП НАНУ)

28.04.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

28.03.2016 р. Взяв участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07. Опонував дисертацію Оліскевіч М.А.Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці України” (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

Виступ Панасейко С.В.

24.03.2016 р. Взяв участь у роботі галузевої комісії ЗНУ. Отримано  диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Левицький С.І.

19.02.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:

Захист Іванова С.М.

Іванова С.М., асистента кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету на тему “Методи та моделі оцінювання економічної ефективності Інтернет-проектів”

28.12.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Литвина А.В. на тему “Моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

23.11.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Ляшка Я.О. на тему “Збаларсований розвиток галузей забезпечення життєдіяльності населення в контексті формування соціально-орієнтованої економіки України” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (м. Краматорськ, ДДМА, Д 12.105.03)

Біля стенду ЗІЕІТ
Абітурієнт-2015

07.11.2015 р. Взяв участь у виставці “Абітурієнт-2015” у Козак-палаці (м.Запоріжжя)

03.11.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Таранюка Л.М. на тему «Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (м. Суми, СумДУ, Д 55.051.01)

01.10.2015. Взяв участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету. Опонував дисертацію Ісікової Н.П.Моделювання процесів формування та розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств” (м. Запоріжжя)

16.09.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Дорофеєвої Г.А. на тему “Мотиваційний механізм управління організаційною поведінкою персоналу на промислових підприємствах” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (м. Київ, ІЕП НАН України, Д 11.151.01)

01.09.2015 р. – т.ч. ЗІЕІТ, член Науково-методичної ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

01.07.2015. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету МОН України як фахівець за профілем дисертації Матушевської О.А. “Механізм забезпечення економічної стійкості промислових підприємств”(м. Запоріжжя)

26.06.2015 р.  ЗІЕІТ, акредитація магістерського рівня спеціальності “Економічна кібернетика”. Експерти: д.е.н., проф. Меркулова  Т.В., д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф.

23.06.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Коваленко К.С. на тему “Моделі попередження кризових ситуацій у фінансово-господарській діяльності підприємства” (наук.кер. – Клебанова Т.С.) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Харків, ХНЕУ, Д 64.055.01)

15.06.2015 р. Підготував рецензії на магістерські роботи Філоненка О. О. “Моделювання системи енергоспоживання регіонами України”, Заярної К.В. “Модель ефективного управління обіговими коштами ДП “Маріупольский морський торговий порт”, Шереметьєвої Н.А. “Управління збутовою політикою в системі інтернет-маркетингу підприємства”, Діабі Белла “Дослідження конкурентоспроможності банківського сектору України”, Бадіана Ібрагіми “Формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ “Еккон-Стілл”)” (м. Вінниця, ДонНУ)

13.06.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Трунової Т.М. на тему “Моделі формування фінансової стратегії підприємства” (наук.кер. – Гур’янова Л.С.) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Харків, ХНЕУ ім. С.Кузнеця, Д 64.055.01)

04.06.2015 р. Підписав відкритий лист до Міністра освіти і науки України С. Квіта з пропозицією щодо збереження спеціальності “Економічна кібернетика” у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки».

23.03.2015. Взяв участь в роботі міжкафедрального наукового семінару Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

21.01.2015 р. Підготував рецензію на навчальний посібник «Прогнозування соціально-економічних процесів», розроблений авторським колективом:  д.е.н., проф. Клебанова Т.С., д.т.н, проф. Курзенев В.А., д.в.н., проф. Наумов В. М., к.е.н., доц. Гур’янова Л.С., к.е.н., доц. Сергієнко О.А. (м. Харків, ХНЕУ ім. С.Кузнеця)

01.01.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Вченої ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

05.12.2014. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету МОН України

29.09.2014 р. Прийнятий у ЗІЕІТ на посаду професора кафедри економічної кібернетики та комп’ютерних систем на умовах контракту.

06.09.2014 р. Переїхав у м. Запоріжжя.

06.06.2014 р. Надав відгук на автореферат дисертації Ільченко К.О. на тему “Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку з урахуванням гудвілу” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Черкаси, СУЕМ, К 73.138.02)

26.05.2014 р. Надав відгук на автореферат дисертації Бєлкіної І.А. на тему “Моделювання залежності економічних показників виробничої діяльності гірничо-збагачувального підприємства від організації рудоподачі” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Черкаси, СУЕМ, К 73.138.02)

13.03.2014 р. Надав відгук на автореферат дисертації Семка  Р.Б. на тему “Моделювання монетарних процесів в умовах збурень на фондовому ринку” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

20.02.2014 р. Надав відгук на автореферат дисертації Бізянова Є.Є. на тему “Моделі ефективного управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Донецьк, ДонНУ, Д 11.051.01)

26.12.2013 р. Надав відгук на автореферат дисертації Припотня В.Ю.
”Механізми управління еколого-економічною безпекою промислового підприємства” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (м. Донецьк, ДонНУ, Д 11.051.01)

02.12.2013 р. Підготував рецензію на наукову доповідь “Інформаційно-аналітичний комплекс перспективного прогнозування бюджету міста”  колективу авторів відділу моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України (м. Донецьк, ІЕП НАНУ)

09.10.2013 р. Надав відгук на автореферат дисертації Акулова М.В. на тему “Моделювання динаміки запасів підприємства в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О.Гончара, К 08.051.17)

18.12.2012 р. Підготував рецензію на звіт за науково-технічним проектом
“Управління процесами розробки та впровадження системи супроводження бюджетного процесу на державному та регіональному рівнях” колективу авторів відділу моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України (м. Донецьк, ІЕП НАНУ)