Архів подій

ЕК у ЗНУ

30.12.2020 р. Надав відгук на автореферат докторської дисертації Потрашкової Людмили Володимирівни на тему “Моделювання соціально відповідальної діяльності підприємства” у спеціалізовану вчену раду Д 64.055.01  (м. Харків, ХНЕУ)

18.12.2020 р.  Головував у форматі ZOOM на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт денного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

11.12.2020 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт заочного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

19.10-19.11.2020 р. Пройшов курс підвищення кваліфікації викладачів інформаційних технологій “Природничо-математична освіта” у Класичному приватному університеті (Запоріжжя).

02.11.2020 р. Надав відгук на автореферат докторської дисертації Турлакової Світлани Сергіївни на тему “Моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах” у спеціалізовану вчену раду Д 26.006.07  (м. Київ, КНЕУ)

26.08.2020 р. Підготував рецензію на монографію “Рефлексивное управление стадным поведением на предприятиях: концепция, модели, методы” за авторством Турлакової С.С. (м. Київ, ІЕП НАН України)

12-25.08.2020 р. Пройшов курс підвищення кваліфікації “Розгортання та використання G Suite в діяльності освітньої установи” у Академії цифрового розвитку.

14-23.06.2020 р. На кафедрі ЕКІПЗ екзаменаційною комісією під керівництвом к.т.н., доц. Борю С.Ю. (ЗНУ) проведено захисти дипломних робіт студентів коледжу та інституту за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”).

10.06.2020 р. У ЗІЕІТ анонсовано набір на навчання до груп дистанціної освіти на базі ЦДО за підтримки Лабораторії ІТСДІ.

08-09.06.2020 р. Проведено передзахист дипломних робіт бакалаврів та коледжу у дистанційному режимі.

25.05.2020 р. Підготував рецензію на монографію “Моделювання масової поведінки агентів в економічних системах: моделі, методи, прикладні аспекти” за авторством Солодухіна С.В., Хорошун В.В. (м.Запоріжжя, ІННІ ЗНУ)

04.05.2020 р. У зв’язку з продовженням карантину до кінця навчального року почались роботи Лабораторії ІТСДІ щодо удосконалення системи дистанційної освіти ЗІЕІТ. Зокрема, міграція/віртуалізація серверів та реорганізація системи доменних імен.

09.04.2020 р. Взяв участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (ХНЕУ, м. Харків), опублікувавши тези та презентацію доповіді у співавторстві з Жерліциним Д.М., Михайликом Д.П. та Оглобліною В.О.  на тему “ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL: KEY ELEMENTS AND MODELING PRINCIPLES”

06.04.2020 р. Компанією Google  погоджено ліцензію на мережеву інфраструктуру G Suite for Education для ЗІЕІТ.

24.03.2020 р. Лабораторією ІТСДІ підготовлено заявку у корпорацію Google щодо надання ліцензії ЗІЕІТ на мережеву інфраструктуру G Suite for Education.

13.03.2020 р. Перехід інституту на дистанційну форму навчання на базі ЦДО ЗІЕІТ у системі Moodle у зв’язку з оголошенням карантину внаслідок загрози розповсюдження COVID-19.

24.02.2020 р. Впроваджено Telegram-бот розкладу занять та перевірки успішності навчання студентів @ZIEIT_robot на Telegram-каналі ЗІЕІТ. Лабораторія ІТСДІ продемонструвала результат за участю студента 2 курсу спеціальності ІПЗ Гнутенко Максима та його наукового керівника доц. Жеребцова О.А. у межах практичної реалізації напрацювань курсового проекту.

17-21.02.2020 р. Одночасно с початком 2 семестру пройшла планова перевірка інституту фахівцями державної агенції на дотримання вимог законодавства у галузі освіти. Є над чим подумати та попрацювати.

08.02.2020 р. У конференц-залі ЗІЕІТ відбулась урочиста церемонія вручення дипломів магістрів, бакалаврів та молодших спеціалістів.

17.01.2020 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт денного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

14-15.01.2020 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” (ОПП “Інженерія програмного забезпечення”). Успішно захистили роботи 15 магістрантів та 2 бакалаври!

14.01.2020 р. Опубліковано статтю “Підхід до моделювання вартості статистичного життя за допомогою середньодушового доходу” у співавторстві з Гнєушевим О.М. та Махлинцем В.М. в електронному журналі “Управління розвитком”, №4(17), 2019 р.

09.01.2019 р. – Почалися заняття за програмами “IT-художник-мультиплікатор”  та “Краса на екрані” у IT-LAB ЗІЕІТ

19.12.2019 р.  Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт заочного відділення за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

ZIEIT Cyber Cup 2019

14.12.2019 р. За участі лабораторії інформаційно-технологічної підтримки діяльності ЗІЕІТ у Запоріжжі відбувся перший кіберспортивний турнір ZIEIT Cyber Cup з DOTA-2.

05.12.2019 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Розглядалася докторська дисертація Іванова Р.В. на тему “Теоретико-методологічні основи моделювання економічної поведінки домогосподарств

ХХІ НСК ЗІЕІТ

03.12.2019 р. Головував на засіданні секції “Економічна кібернетика та інформаційні технології” ХХI наукової студентської конференції ЗІЕІТ

23.11.2019 р. Взяв участь у Open Day ЗІЕІТ

22.11.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Ставицького Андрія  Володимировича на тему «Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.01.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНУ, Д 26.001.48)

02.11.2019 р. – Почалися заняття за програмами “Програмування – це просто!”  та “Мова, де всього багато” у IT-LAB ЗІЕІТ

Спецрада Д 26.001.48

28.10.2019 р. Взяв участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.48. Опонував дисертацію Лисенко  О.В. “Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (Київ, КНУ, Д 26.001.48)

Опонуємо з Вітлінським В.В.

04-06.10.2019 р. Взяв заочну участь у VI Міжнародній конференції “Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management” (SMTESM 2019) на базі Хмельницького національного університету (м. Хмельницький)

07.09.2019 р. – Проведено відкритий урок та почалися заняття за програмами “З комп’ютером на «ти». Курс для початківців”  та “Все, що треба: курс професійного користувача” у IT-LAB ЗІЕІТ

06.07.2019 р. – Проведено відкритий урок та почалися заняття за програмою “Літній інтенсив” у IT-LAB ЗІЕІТ

05.07.2019 – Кафедру економічної кібернетики ЗІЕІТ реорганізовано у кафедру економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення, включно з лабораторією інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту та IT-LAB ЗІЕІТ

08.06.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Лазоренко Віталія Валерійовича на тему «Моделювання оцінки фінансової стійкості підприємства сфери послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.01.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

Кінотріумф.zp 2019

22.05.2019 – Взяв участь у щорічному Запорізькому обласному кінофестивалі шкільних фільмів Кінотріумф.zp, який ЗІЕІТ проводить як співорганізатор, у якості члена журі. Було цікаво!

15-16.05.2019 р. Взяв заочну участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві І природокористуванні 2019”на базі факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування  (м. Київ)

30.04.2019 – Запрошений до складу редакційної ради журналу “Управління розвитком” Харківського національного економічного університету. Видавництво – ТОВ “КВК “Ділові перспективи” (м. Суми)

25.04.2019 р. Впроваджено тестову версію сайту на новому домені www.zieit.edu.ua

18.04.2019 р. Взяв участь у XІІI Міжнародній конференції студентів і молодих учених “Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави” на базі Запорізького національного університету (м. Запоріжжя)

01.04.2019 р. Очолив новостворену Лабораторію інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту та проектну групу зі створення нового сайту ЗІЕІТ на платформі CMS WordPress

Спецрада Д 20.051.12

28.03.2019 р. Взяв участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Д 20.051.12. Опонував дисертацію Буртняка  І.В. “Спектральні методи дослідження поведінки волатильності фондових ринків” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Івано-Франківськ, ПНУ, Д 20.051.12)

19-20.03.2019 р. Взяв заочну участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», яку проводив Національний авіаційний університет (м. Київ)

Спецрада Д 17.127.10

13.03.2019 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Розглядалася кандидатська дисертація Остапенка О.П. на тему “Моделі та методи оцінки ризику виконання бюджетних програм в Збройних Силах України

20.02.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Акулової Ганни Вікторівни на тему «Моделювання поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

30.01.2019 р. Надав відгук на автореферат дисертації Глушаченка Сергія Сергійовича на тему «Кредитний рейтинг підприємства в умовах фінансової нестабільності» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (м. Краматорськ, ДДМА, Д 12.105.03)

18.01.2019 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 10 магістрантів!

16.01-17.01.2019 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому інженерному інституті Запорізького національного університету. Пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (ОПП “Економічна кібернетика”).

15.01.2019 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт денного відділення за спеціальністю 072 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”).

22.12.2018 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькому національному університеті. Пройшов захист магістерських робіт заочного відділення за спеціальністю 072 “Маркетинг” (ОПП “Маркетинг”).

26.11.2018 р. Опубліковано статтю “Моделювання економічного еквіваленту вартості життя у Запорізькій області” у співавторстві з Гнєушевим О.М. та Махлинцем В.М. в електронному журналі “Східна Європа: економіка, бізнес та управління”, №6(17).

Конференція ЗНУ 2018

25.10.2018 р. Взяв участь ХІІI міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях», яку проводив Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

04-05.10.2018 р. Взяв заочну участь у роботі Національної науково-методичної інтернет-конференції “Цифрова економіка”, яка проводилась  Київським національним економічним університетом (м. Київ)

02.10.2018 р. Надав відгук на автореферат дисертації Циганчука Романа Олеговича на тему «Моделювання періодичних процесів в економіці» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

22.09.2018 р. Підготував рецензію на монографію “Вплив асиметрії на ринкову рівновагу” за авторством Мельникова С.В. (м. Одеса, ОНМУ)

17.05.2018 р. Взяв участь у роботі організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Моделювання сталого розвитку в інформаційному суспільстві: цифрова економіка, управління, бізнес”, яка проводилась  кафедрою економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії

14.04.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Інформаційна безпека та захист інформації” колектива авторів: к.е.н., доц. Клопова І.О.,   Вакуленко Т.С. (м. Запоріжжя, ЗДІА)

Підручник “Глобальна економіка”

02.04.2018 р. Вийшов з друку наклад підручника “Глобальна економіка” за ред. Д. Антонюка, І. Бабець, А. Мокія, де взяв участь як співавтор

16.03.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Моделювання економіки” колектива авторів: к.е.н., доц. Солодухіна С.В., к.е.н., доц.  Хорошун В.В. (м. Запоріжжя, ЗДІА)

23.02.2018 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Спецрада Д 17.127.10

Розглядалися кандидатські дисертації:
-Кравець О.В. на тему “Моделювання впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні“;
– Жваненко С.А. на тему “Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем

07.02.2018 р. Підготував рецензію на навчально-методичний посібник “Дослідження операцій” колектива авторів: д.е.н., професора Максишко Н.К., к.е.н. Біленко  В.О., асп. Васильєвої О.В. (м. Запоріжжя, ЗНУ)

Захист Мінца О.Ю.
Захист Мінца О.Ю.

02.02.2018 р. Взяв участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02. Опонував дисертацію Мінца О.Ю.Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

18.01-19.01.2018 р. Головував на засіданні екзаменаційної комісії у Запорізькій державній інженерній академії. Пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 22 магістранти!

Захист магістрів 2018!
Захист магістрів 2018!

16.01.2018 р. У ЗІЕІТ пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна кібернетика”). Успішно захистили роботи 9 магістрантів!

04.01.2018 р. Підготував рецензії на магістерські роботи Гончаренко К.Д. “Управління маркетингом поліграфічного підприємства в умовах невизначеності та динаміки ринків (на прикладі ТОВ «Цифрове видавництво MCFR»)”, Маштєєвої В.Ф. “Управління конкурентоспроможністю підприємства
(на прикладі ТОВ «Домени та хостинг»)”, Титаренко О.А. “Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах конкурентної насиченості ринку”, Атрохова В.В. “Оцінка та управління конкурентоспроможністю комерційних організацій”, Фетісова В.А. “Стратегічне управління маркетингом в умовах кризи підприємства” та Болхадере О.С. “Управління маркетинговою політикою в системі банківського маркетингу” (м. Вінниця, ДонНУ ім. В.Стуса )

Засідання спецради

15.12.2017 р. Взяв участь у засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися дисертації:
-докторська Шерстенникова Ю.В. на тему “Моделювання процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі динамічних моделей, параметрів логістичної системи“, де виступив у якості експерта;
– кандидатська Сергієнко А.В. на тему “Моделі соціо-еколого-економічного управління техногенним регіональним

День відкритих дверей ЗІЕІТ-2017

виробництвом в умовах кризи

18.11.2017 р. Викладачі ЗІЕІТ взяли участь у Дні відкритих дверей, провели квест та презентації для абітурієнтів, розповіли про спеціальності коледжу, бакалаврату та магістратури, поспілкувались з майбутніми студентами та отримали гарний заряд позитиву!

14.11.2017 р. Магістранта кафедри економічної кібернетики ЗІЕІТ Пєткова Антона було обрано в номінації “Студент-патріот року” конкурсу Запорізької обласної державної адміністрації в якості “Студента року-2017”.  Вітаємо активіста та зичимо нових перемог!

10.11.2017 р. На кафедрі економічної кібернетики ЗІЕІТ (м. Запоріжжя) ініціативною групою розпочато проект візуалізації української кібернетики за допомогою технологій Google, зокрема, Google Maps. На теперішній час на шар карти нанесено кафедри, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів з економіки за спеціалізацією “Економічна кібернетика”. У планах – додати НДІ НАН України та інші структури. Проміжні результати можна побачити тут.

08.11.2017 р. Голову Студентської ради ЗІЕІТ, студента 4 курсу Тунікова Сергія нагороджено почесною грамотою Запорізької обласної ради за активну громадську позицію та вагомий внесок у розвиток молодіжної політики Запорізької області і студентського самоврядування. Вітаємо!

12.09.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Заболоцького Т.М. “Моделювання за альтернативними гіпотезами в управлінні портфелем фінансових активів” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

25.06.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Кравченка В.М. “Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об єктами” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

20.06.2017 р. Підготував рецензію на навчальний посібник “Міжнародний маркетинг” колектива авторів: д.е.н., професора Омельченка В.Я., к.е.н., доцента Кузнєцова В.Г., к.е.н., доцента Таранича А.В., к.е.н., доцента Громенкової С.В. (м. Вінниця, ДонНУ ім. В.Стуса )

01.06.2017 р. Підготував рецензії на магістерські роботи Дудник А.С. “Удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві”, Шабатіної Ю.Ю. “Формування системи маркетингових комунікацій вищого учбового закладу (на прикладі Донецького національного університету імені Василя Стуса)” та Шваб Т.Ю. “Дослідження іміджу торгової марки на ринку тютюнових виробів (на прикладі ПрАТ «Imperial Tobacco Продакшин Україна»)” (м. Вінниця, ДонНУ ім. В.Стуса )

23.03.2017 р. — Взяв участь у роботі галузевої комісії ЗНУ. Отримано  диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Деркач І.О.

15.03.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Подскребко О.С. на тему “Моделювання системи виробничого менеджменту промислового підприємства” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Полтава, ПУЕТ, Д 44.877.02)

10.03.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Дадашової П.А. на тему “Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

06.03.2017 р. Надав відгук на автореферат дисертації Кононової К.Ю. на тему “Моделювання еволюційних процесів в інформаційній економіці” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

13.02.2017 р. Взяв участь у міжкафедральному семінарі та надав рецензію на дисертацію Кравченка В.М. на тему “Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об єктами”
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Вінниця, ДонНУ)

03.11.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:
Синявської О.О., асистента кафедри економічної кібернетики Української академії банківської справи на тему “Методи і моделі оцінювання якості послуг банківських установ”;
– Лещенко О.В. на тему: “Моделі оцінки і адаптивного управління конкурентоспроможністю підприємства”
– Івановської М.В. на тему “Моделювання та управління регіоном як соціо-еколого-економічною системою”

06.10.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:
-Васильченко К.Г. на тему “Агентне моделювання соціально-економічних відносин на підприємстві”;
– Глазової Я.В. на тему “Моделювання процесів самоорганізації територіальної громади в соціально-економічній системі міста”

21.09.2016 р. Підготував рецензію на монографію “Адаптивні механізми в системах управління підприємствами: методологія і моделі” автора Глущевського В.В. (м. Запоріжжя, ЗДІА)

01.09.2016 – т.ч. ЗДІА, голова атестаційної (екзаменаційної) комісії за спеціальністю “Економічна кібернетика”

06.07.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:
– Сташкевича І.І. на тему “Моделювання процесів мінімізації опору персоналу організаційним змінам на підприємствах”;
– Мизнікової М.О. на тему “Моделювання системи управління підприємств житлово-комунального сектору”

09.06.2017-11.06.20016 рр. Взяв участь у роботі Міжнародної науково–практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів”(ПСЕП-2016) у м. Бердянськ.

20.05.2016 р. Підготував рецензію на монографію “Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы” колективу авторів Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ, ІЕП НАНУ)

08.05.2016 р. Надав відгук на автореферат дисертації Фарини О.І. на тему “Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНУ,  Д 26.001.48)

05.05.2016 р. Підготував рецензію на наукову доповідь “Розробка комплекса економіко-математичних моделей та управлінських технологій розвитку промислових підприємств в умовах неоіндустріалізації” колективу авторів відділу моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ, ІЕП НАНУ)

28.04.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

28.03.2016 р. Взяв участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07. Опонував дисертацію Оліскевіч М.А.Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці України” (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

Виступ Панасейко С.В.

24.03.2016 р. Взяв участь у роботі галузевої комісії ЗНУ. Отримано  диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”. Науковий керівник – Левицький С.І.

19.02.2016 р. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Розглядалися кандидатські дисертації:

Захист Іванова С.М.

Іванова С.М., асистента кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету на тему “Методи та моделі оцінювання економічної ефективності Інтернет-проектів”

28.12.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Литвина А.В. на тему “Моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

23.11.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Ляшка Я.О. на тему “Збаларсований розвиток галузей забезпечення життєдіяльності населення в контексті формування соціально-орієнтованої економіки України” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (м. Краматорськ, ДДМА, Д 12.105.03)

Біля стенду ЗІЕІТ
Абітурієнт-2015

07.11.2015 р. Взяв участь у виставці “Абітурієнт-2015” у Козак-палаці (м.Запоріжжя)

03.11.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Таранюка Л.М. на тему «Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (м. Суми, СумДУ, Д 55.051.01)

01.10.2015. Взяв участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 17.127.10 Класичного приватного університету. Опонував дисертацію Ісікової Н.П.Моделювання процесів формування та розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств” (м. Запоріжжя)

16.09.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Дорофеєвої Г.А. на тему “Мотиваційний механізм управління організаційною поведінкою персоналу на промислових підприємствах” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (м. Київ, ІЕП НАН України, Д 11.151.01)

01.09.2015 р. – т.ч. ЗІЕІТ, член Науково-методичної ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

01.07.2015. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету МОН України як фахівець за профілем дисертації Матушевської О.А. “Механізм забезпечення економічної стійкості промислових підприємств”(м. Запоріжжя)

26.06.2015 р.  ЗІЕІТ, акредитація магістерського рівня спеціальності “Економічна кібернетика”. Експерти: д.е.н., проф. Меркулова  Т.В., д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф.

23.06.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Коваленко К.С. на тему “Моделі попередження кризових ситуацій у фінансово-господарській діяльності підприємства” (наук.кер. – Клебанова Т.С.) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Харків, ХНЕУ, Д 64.055.01)

15.06.2015 р. Підготував рецензії на магістерські роботи Філоненка О. О. “Моделювання системи енергоспоживання регіонами України”, Заярної К.В. “Модель ефективного управління обіговими коштами ДП “Маріупольский морський торговий порт”, Шереметьєвої Н.А. “Управління збутовою політикою в системі інтернет-маркетингу підприємства”, Діабі Белла “Дослідження конкурентоспроможності банківського сектору України”, Бадіана Ібрагіми “Формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ “Еккон-Стілл”)” (м. Вінниця, ДонНУ)

13.06.2015 р. Надав відгук на автореферат дисертації Трунової Т.М. на тему “Моделі формування фінансової стратегії підприємства” (наук.кер. – Гур’янова Л.С.) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Харків, ХНЕУ ім. С.Кузнеця, Д 64.055.01)

04.06.2015 р. Підписав відкритий лист до Міністра освіти і науки України С. Квіта з пропозицією щодо збереження спеціальності “Економічна кібернетика” у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки».

23.03.2015. Взяв участь в роботі міжкафедрального наукового семінару Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

21.01.2015 р. Підготував рецензію на навчальний посібник «Прогнозування соціально-економічних процесів», розроблений авторським колективом:  д.е.н., проф. Клебанова Т.С., д.т.н, проф. Курзенев В.А., д.в.н., проф. Наумов В. М., к.е.н., доц. Гур’янова Л.С., к.е.н., доц. Сергієнко О.А. (м. Харків, ХНЕУ ім. С.Кузнеця)

01.01.2015 р. – т.ч. — ЗІЕІТ, член Вченої ради Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

05.12.2014. Взяв участь в засіданні Спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету МОН України

29.09.2014 р. Прийнятий у ЗІЕІТ на посаду професора кафедри економічної кібернетики та комп’ютерних систем на умовах контракту.

06.09.2014 р. Переїхав у м. Запоріжжя.

06.06.2014 р. Надав відгук на автореферат дисертації Ільченко К.О. на тему “Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку з урахуванням гудвілу” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Черкаси, СУЕМ, К 73.138.02)

26.05.2014 р. Надав відгук на автореферат дисертації Бєлкіної І.А. на тему “Моделювання залежності економічних показників виробничої діяльності гірничо-збагачувального підприємства від організації рудоподачі” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Черкаси, СУЕМ, К 73.138.02)

13.03.2014 р. Надав відгук на автореферат дисертації Семка  Р.Б. на тему “Моделювання монетарних процесів в умовах збурень на фондовому ринку” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Київ, КНЕУ, Д 26.006.07)

20.02.2014 р. Надав відгук на автореферат дисертації Бізянова Є.Є. на тему “Моделі ефективного управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Донецьк, ДонНУ, Д 11.051.01)

26.12.2013 р. Надав відгук на автореферат дисертації Припотня В.Ю.
”Механізми управління еколого-економічною безпекою промислового підприємства” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (м. Донецьк, ДонНУ, Д 11.051.01)

02.12.2013 р. Підготував рецензію на наукову доповідь “Інформаційно-аналітичний комплекс перспективного прогнозування бюджету міста”  колективу авторів відділу моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України (м. Донецьк, ІЕП НАНУ)

Партеніт 2013

09.10.2013 р. Надав відгук на автореферат дисертації Акулова М.В. на тему “Моделювання динаміки запасів підприємства в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О.Гончара, К 08.051.17)

Партеніт 2013

18.12.2012 р. Підготував рецензію на звіт за науково-технічним проектом
“Управління процесами розробки та впровадження системи супроводження бюджетного процесу на державному та регіональному рівнях” колективу авторів відділу моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України (м. Донецьк, ІЕП НАНУ)