Наукові теми

Ініціативні теми ПрАТ “ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” (м. Запоріжжя):

2022-2024 рр., керівник, «Сучасні напрямки розвитку інформаційних технологій у прикладних дослідженнях», номер державної реєстрації 0122U201321, прикладна розробка

2016-2017 рр., виконавець, «Напрями та механізми зміцнення економічної безпеки суб’єктів господарювання в процесі європейської інтеграції», номер державної реєстрації 0116U006779 (автором запропоновано моделі економічної безпеки суб’єктів господарювання в процесі європейської інтеграції), фундаментальна розробка

2015-2017 рр., виконавець, «Стратегічні пріоритети економічної безпеки розвитку України в умовах глобальної економіки», номер державної реєстрації 0115U001873 (автором запропоновано інструментальні і методичні засоби реалізації моделей інтегрованого управління підприємством), прикладна розробка

Держбюджетні та ініціативні теми Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк):

2011 р., виконавець, Г-11/44 «Моделювання процесів управління на підприємстві», номер державної реєстрації 0111U005691 (автором розроблено комплекс тактичних моделей проектного управління складним економічним об’єктом з урахуванням базових і інтегрованих функцій управління проектами)

2011 р., виконавець, Г-11/46 «Моделювання життєздатних систем», номер державної реєстрації 0111U005693 (автором розроблено концепцію моделювання процесів проектного управління складними економічними об’єктами на базі теорії С.Біра)

2007 р., керівник, Г-07/32 «Моделювання процесів проектного управління складними економічними об’єктами», номер держреєстрації 0107U004650, (автором досліджено методологічні і методичні підходи до проектного управління СЕО, обґрунтовано необхідність застосування економіко-математичного моделювання)

2000 р., виконавець, Г-00/54 «Моделювання динаміки виробничо-економічних систем», номер держреєстрації 0100U001971 (автором запропоновано інструментальні і методичні засоби реалізації моделей проектного управління складним економічним об’єктом)

Госпдоговірні теми Київського національного університету будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Київ):

2017 р., заст.керівника, №093.17 “Концепція модернізації системи управління ТОВ “Співдружність Авіа Буд” (автором проведено аналіз стану інформаційної системи та розроблено концепцію її модернізації)

Госпдоговірні теми Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк):

2007 р., відп. виконавець, №07-213-02 «Дослідження інвестиційної привабливості інноваційних проектів в галузі технологій надтвердих матеріалів та сплавів», номер державної реєстрації 0107U006603 (автором запропоновано імітаційну модель проектного управління інноваціями)

2006 р., відп. виконавець, №06-213-08 «Моделювання логістичної системи розподіленого торговельного підприємства», номер державної реєстрації 0106U006060 (автором розроблено стратегічну інфологічну модель проектного управління СЕО на основі системного підходу та проектних карт)

2005 р., відп. виконавець, №05-213-02 «Науково-технічна експертиза пропозицій комерційних фірм зі створення Холдингової компанії та складання рекомендацій з розробки системи управління Холдинговою компанією» (автором запропоновано модель проектного фінансування інновацій)

2004 р., відп. виконавець, №04-213-18у «Розробка та впровадження гнучкої (адаптивної) системи управління ТОВ «Централь-Строй». «Етап Розробка технічного завдання»  (автором запропоновано модель проектного управління на основі «динамічного ядра»)

2003 р., відп. виконавець, №03-00-78Д «Оптимізація фінансово-господарського стану підприємства та його організаційної структури на базі впровадження сучасних інформаційних технологій» (автором розроблено моделі проектного управління підприємствами регіональної інфраструктури)

2000 р., виконавець, № 00-213-30(№ 03-00-79 д.с.), «Дослідження проблеми розробки системи управління якістю для ДВП «Укрпромводчормет» (автором виконано низку робіт зі створення СМК щодо економічної діяльності підприємства)

1998 р., виконавець, № 98-213-12, “Системне дослідження організації маркетингу на підприємстві та розробка інформаційної системи підтримки прийняття маркетингових рішень” (автором запропоновано модель управління маркетинговою підсистемою)

1997, виконавець, № 97-213-09, «Дослідження проблеми впровадження вексельного обігу в системі Укрзалізниці та визначення стратегії поведінки Донецької залізниці в цій ситуації»