Магістратура

Наукове керівництво магістерськими роботами

Рік Тема магістерської роботи ПІБ магістранта
2022 Мoдeлювaння дaтa-мaйнингy в poзpoбцi дoдaткiв для oнлaйн-тopгiвлi Кононенко Андрій Вікторович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2020 Адаптивна технологія програмування веб–додатка у галузі логістики підприємств громадського харчування Семенов Павло Євгенович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2019 Розробка програми-гіду для вищого навчального закладу з використанням 3D-технологій Бібарсов Руслан Рінатович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2019 Інтеграція websocket-систем в платформу електронної комерції Magento Кістень Дмитро Леонідович , ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2019 Проектний підхід до розробки ігрового додатку з використанням 3D-технологій Крюков Владислав Андрійович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2019 Розробка CRM-системи управління взаємодією з фінансовими контрагентами підприємства Бачурін Ігор Володимирович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2018 Прогнозування економічних показників фондових ринків з використанням штучного інтелекту Панасейко Софія Володимирівна, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2018 Моделювання в формуванні та оптимізації кредитного портфеля комерційного банку Матвійченко Максим Сергійович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2018 Прогнозування діяльності банку на основі моделювання адаптивного управління Кузнєцов Олег Олександрович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2017 Імітаційне моделювання динаміки цін на вторинному ринку житла в Україні Бахаєва Марина Юріївна, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2017 Моделювання гнучкого управління електронним документообігом підприємства Кондрашова Валентина Олександрівна, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2017 Моделювання тенденцій розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні Тютюнник Антон Юрійович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2016 Моделювання економічної безпеки ІТ-підприємств Щуцький Олександр Юрійович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2016 Методи проектного управління технологічною модернізацією ПАТ “Запоріжсталь” Кулаков Дмитро Олександрович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2016 Моделі організаційно-динамічних структур проекту Волобуєв Олег Геннадійович, ЗІЕІТ (Запоріжжя)
2013 Моделювання системи управління торговельного підприємства з використанням нечітких множин Грунська Катерина Володимирівна, ДонНУ (Донецьк)
2013 Моделювання процесів управління оціночною діяльністю консалтингової компанії Воробйов Сергій Олександрович, ДонНУ (Донецьк)
2013 Моделювання проекту впровадження системи управління якістю на підприємстві Шабаєва Олександра Олегівна, ДонНУ (Донецьк)
2011 Моделювання проектного управління технологічною модернізацією устаткування металургійного підприємства Хворостяна Ганна Ігорівна, ДонНУ (Донецьк)
2010 Моделювання проекту організації системи управління підприємства в будівельному бізнесі Безсмертна Ірина Юріївна, ДонНУ (Алушта)
2010 Моделювання життєздатності системи управління проектом Вдовиченко Олена Олександрівна, ДонНУ (Донецьк)
2010 Моделювання портфеля фінансових інвестицій на основі теорії нечітких множин Воробець Тарас Іванович, ДонНУ (Сімферополь)
2010 Моделювання системи управління якістю проекту Дашкевич Євген Іванович, ДонНУ (Сімферополь)
2009 Моделювання управління ризиками інвестиційного портфелю проектів Ковальчук Іван Валерійович, ДонНУ (Алушта)
2009 Моделювання організаційно-динамічних проектних структур на підприємстві Пономаренко Олексій Вікторович, ДонНУ (Алушта)
2009 Моделювання комерційної діяльності металоторговельного підприємства Трекке Олена Сергіївна, ДонНУ (Донецьк)
2009 Моделювання системи управління вартістю проектів підприємства Пікалова Вікторія Геннадіївна, ДонНУ (Алушта)
2009 Моделювання організаційно-динамічних механізмів управління металургійним підприємством Поєдінцева Наталія Валеріївна, ДонНУ (Алушта)
2008 Моделювання процесів управління регіональної торгової мережею підприємства Добродумов Олексій Миколайович, ДонНУ (Алушта)
2008 Моделювання інформаційної системи управління постачанням води споживачам ДВП “Укрпромводчормет” Скоморохов Микита Михайлович, ДонНУ (Донецьк)
2008 Моделювання договірних відносин в нестабільному економічному середовищі Сорочинська Олена Валеріївна, ДонНУ (Донецьк)
2008 Моделювання економічної безпеки проектно-орієнтованих підприємств Ісаєва Наталія Василівна, ДонНУ (Алушта)
2007 Моделювання процесів просування інноваційної продукції підприємства Калініна Олена Олександрівна, ДонНУ (Алушта)
2007 Моделювання логістичних процесів збутової діяльності підприємства Копась Наталія Володимирівна, ДонНУ (Алушта)
2007 Методи аналізу дохідної та видаткової частин бюджету Партенітської селищної ради Скорикова Марія Миколаївна, ДонНУ (Алушта)
2007 Моделювання маркетингових механізмів обслуговування фізичних осіб комерційними банками Сайганов Роман Ринатович, ДонНУ (Алушта)
2007 Моделювання процесів револьверного кредитування комерційного банку Потапкіна Любов Костянтинівна, ДонНУ (Донецьк)
2006 Моделі управління постачанням води споживачам ДВП “Укрпромводчормет” Таганський Андрій Олександрович, ДонНУ (Донецьк)
2006 Моделі управління ризиками інвестиційного портфелю Булигін Андрій Юрійович, ДонНУ (Алушта)
2005 Моделювання конкуренції суб’єктів ринкових відносин Бурков Євген Олександрович, ДонНУ (Алушта)
2005 Моделювання системи економічної безпеки в рамках інвестиційної діяльності підприємства Мехрабов В’ячеслав Шагеновіч, ДонНУ (Алушта)
2005 Моделі синтезу проектної системи управління будівельної фірми Ковальова Ольга В’ячеславівна, ДонНУ (Донецьк)
2005 Моделювання проектного управління об’єктами малого бізнесу Щетиніна Марина Олександрівна, ДонНУ (Донецьк)
2005 Моделі і методи управління персоналом промислового підприємства Лубенцов Ігор Олександрович, ДонНУ (Маріуполь)
2005 Проектування сучасних організаційних структур на промисловому підприємстві Лук’яненко Ольга Олександрівна, ДонНУ (Маріуполь)
2004 Моделювання фінансових ризиків в управлінні проектами Богдановський Артем Леонідович, ДонНУ (Донецьк)
2004 Моделювання процесу товаропросування в логістичних системах Каменда Ольга Анатоліївна, ДонНУ (Донецьк)
2004 Моделювання проектного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Якименко Варвара Андріївна, ДонНУ (Донецьк)
2003 Моделювання управління мережами збуту виробничо-економічних систем Капінус Максим Миколайович, ДонНУ (Алушта)
2003 Методи проектного управління інвестиційною привабливістю промислових об’єктів Губанова Тетяна Петрівна, ДонНУ (Донецьк)