Наука

Наукова біографія

Народився 14.03.1974 р. в м. Донецьк. Після закінчення зі срібною медаллю середньої школи №59 у 1991 р. поступив у Донецький державний університет на економіко-правовий факультет, навчаючись за спеціальністю “Економічна кібернетика”. Одночасно з отриманням вищої освіти працював з 1993 по 1996 рр. на Донецькому орендному оптово-роздрібному підприємстві програмістом, провідним програмістом та начальником відділу АСУ. В 1996 р. закінчив  університет з “червоним” дипломом та був призваний до лав ЗСУ, де служив у в/ч 31771 (м.Черкаси) з 1996 по 1997 роки. З 1997 р. по 2014 р. пройшов шлях від лаборанта до професора, заступника директора Навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика» Донецького національного університету. У 2001 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Д 11.051.01 ДонНУ кандидатську дисертацію на тему «Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем» за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання». У 2004 р. отримав атестат доцента за кафедрою економічної кібернетики. У 2013 р. там же захистив докторську дисертацію на тему «Моделі проектного управління складними економічними об’єктами» за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Був керівником аспірантів та докторантів.
З 2014 р. працюю у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій на посаді професора, завідувача кафедри економічної кібернетики (з 07.2019 – кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення). З квітня 2019 р. очолюю Лабораторію інформаційно-технологічного супроводження діяльності ЗІЕІТ.
Неодноразово виступав опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій, входив до складу галузевої експертної та апеляційної комісій Всеукраїнського конкурсу наукових студентських проєктів.

Основні наукові досягнення

Наукова діяльність спрямована на вирішення проблем моделювання стратегічного менеджменту та проєктів на різних рівнях національної економіки у межах віртуальної лабораторії “Моделі стратегічного управління”. Зокрема, у мережі Інтернет її можна відслідковувати тут.
Був керівником науково-дослідної теми «Моделювання проектного управління складними економічними об’єктами» ДонНУ, маю досвід керівництва госпдоговірними науково-дослідними темами, зокрема, з розробки та модернізації систем управління підприємств Донецького та Запорізького регіонів.
У 2003-2007 рр. працював експертом спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К 11.051.07 (ДонНУ) за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання», у 2013-2014 рр. – експертом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.051.01 (ДонНУ) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». З 2014 р. по 2019 рр. був експертом за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 у Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя).
Є членом редколегій журналів «Математичне моделювання в економіці», «Управління розвитком»,  «Праці ЗІЕІТ», до 2014 р. працював у редколегіях збірників наукових праць «Моделі управління в ринковій економіці», «Нове в економічній кібернетиці», журналу «Економічна кібернетика».
Керую науковою школою за напрямком «Моделі стратегічного управління», де особлива увага приділяється дослідженню процесів інтеграції економічних систем, стратегічному менеджменту, розробці моделей та методів проектного управління та аналізу ефективності їх використання. Під моїм керівництвом захищено 7 дисертацій кандидатів економічних наук, 49 магістерських випускних робіт.
Основні публікації: загальна кількість наукових праць – більше 100, з них 13 монографій (1 одноосібна), 1 підручник, 1 навчальний посібник з грифом МОН.