Наука

Наукова біографія

Народився 14.03.1974 в м. Донецьк. В 1996 р. закінчив економіко-правовий факультет Донецького державного університету за спеціальністю “Економічна кібернетика”. З 1997 р. по 2014 р. пройшов шлях від лаборанта до професора, заступника директора Навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика» Донецького національного університету. У 2001 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Д 11.051.01 ДонНУ кандидатську дисертацію на тему «Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем» за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання». У 2004 р. отримав атестат доцента за кафедрою економічної кібернетики. У 2013 р. там же захистив докторську дисертацію на тему «Моделі проектного управління складними економічними об’єктами» за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Був керівником аспірантів та докторантів.
З 2014 р. працюю у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій на посаді професора, завідувача кафедри економічної кібернетики. Неодноразово виступав опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій.

Основні наукові досягнення

Був керівником науково-дослідної теми «Моделювання проектного управління складними економічними об’єктами» ДонНУ, маю досвід керівництва госпдоговірними науково-дослідними темами, зокрема, з розробки та модернізації систем управління підприємств Донецького та Запорізького регіонів.
У 2003-2007 рр. працював експертом спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К 11.051.07 за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання», у 2013-2014 рр. – експертом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.051.01 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». З 2014 р. є експертом за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 у Класичному приватному університеті.
Є членом редколегій журналів «Математичне моделювання в економіці», «Праці ЗІЕІТ», працював у редколегіях збірників наукових праць «Моделі управління в ринковій економіці», «Нове в економічній кібернетиці», журналу «Економічна кібернетика».
Керую науковою школою за напрямком «Моделі стратегічного управління», де особлива увага приділяється дослідженню процесів інтеграції економічних систем, стратегічному менеджменту, розробці моделей та методів проектного управління та аналізу ефективності їх використання. Під моїм керівництвом захищено сім дисертацій кандидатів економічних наук, сорок одна магістерська випускна робота.
Основні публікації: загальна кількість наукових праць – 104, з них 13 монографій, 1 навчальний посібник з грифом МОН.