Аспірантура

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

24.05.2013 – Захист дисертації аспірантки Вдовиченко О.О.Моделювання процесів інтеграції складних економічних систем” (Донецьк, Д 11.051.01, 08.00.11)
23.10.2012 – Захист дисертації аспіранта Густери О.М.Моделювання проектного управління інформаційними ресурсами підприємства” (Донецьк, Д 11.051.01, 08.00.11)
23.11.2010 – Захист дисертації аспірантки Зайцевої Н.М.Моделювання проектного управління ресурсами підприємства” (Донецьк, Д 11.051.01, 08.00.11)
24.04.2009 – Захист дисертації аспірантки Полякової П.О.Моделювання процесів просування інноваційної продукції у вертикально-інтегрованих структурах” (Донецьк, Д 11.051.01, 08.00.11)
25.01.2008 – Захист дисертації аспірантки Гуглі О.С.Моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища” (Донецьк, Д 11.051.01, 08.00.11)
25.12.2007 – Захист дисертації аспірантки Петренко О.Л.Моделі управління витратами в системі внутрішньовиробничої логістики підприємства” (Донецьк, Д 11.051.01, 08.00.11)
28.11.2005 – Захист дисертації аспірантки Ткач Л.В.Синтез логістичної системи металоторговельної компанії” (Донецьк, Д 11.051.01, 08.00.04)