Освіта

Освіта
26.03.2023 р. – Google (Coursera), курс “Migrating a Monolithic Website to Microservices on Google Kubernetes Engine”, сертифікат
30.08.2022-17.03.2023 р. – Google (Coursera), спеціалізація “Google IT Automation with Python”, професійний сертифікат
17.03.2023 р. – Google (Coursera), курс “Automating Real-World Tasks with Python”, сертифікат
19.02.2023 р. – Google (Coursera), курс “Configuration Management and the Cloud”, сертифікат

Резніченко Ю.С.


2021-2023 рр. – ЗІЕІТ. Магістр з інженерії програмного забезпечення. Диплом “Сучасні проблеми розвитку ІТ в прикладних дослідженнях” зі спеціальності 121 “ІПЗ”, освітня програма “Інженерія програмного забезпечення”. Науковий керівник – к.т.н. Резніченко Юлія Сергіївна.
15.01.2023 р. – Google (Coursera), курс “Troubleshooting and Debugging Techniques”, сертифікат
02.11.2022 р. – Google (Coursera), курс “Using Python to Interact with the Operating System”, сертифікат
19.09.2022 р. – Google (Coursera), курс “Crash Course on Python”, сертифікат

Чуча П.О.

2018-2020 рр. – ЗІЕІТ. Магістр філології. Диплом “Проблеми перекладу наукових метафор у монографіях (на матеріалі праць С.Біра)” зі спеціальності 035 “Філологія”, освітня програма “Переклад”. Науковий керівник – к.філ.н., доц. Чуча Поліна Олегівна.
16.09.2014 р. – Johns Hopkins University (Coursera), курс “R-programming”, сертифікат
07.08.2014 р. – Johns Hopkins University (Coursera), курс “The Data Scientist’s Toolbox”, сертифікат
08.01.2014 р. – University of Toronto (Coursera), курс “Learn to Program: The Fundamentals”, сертифікат
04.09.2013 р. – University of Michigan (Coursera), курс “Model Thinking”, сертифікат
23.04.2013 р. – ДонНУ, Д 11.051.01, захист докторської дисертації на тему “Моделі проектного управління складними економічними об’єктами“.

Лисенко Ю.Г.

2005-2008 рр. – ДонНУ. Докторантура за спеціальністю 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор Лисенко Юрій Григорович
2004 – ДонНУ. Доцент за кафедрою економічної
кібернетики
26.06.2001 р. – ДонНУ, Д 11.051.01, захист кандадатської дисертації на тему: “Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем

Петренко В.Л.

1998-2001 рр. – ДонДУ. Здобувач за спеціальністю 08.03.02. Науковий керівник – д.е.н., професор Петренко Володимир Леонідович.
1991-1996 рр. – ДонДУ. Економіст-математик. Диплом з відзнакою зі спеціальності “Економічна кібернетика”
1990-1991 рр. – СШ №59 м.Донецька. Атестат з відзнакою, срібна медаль. Свідоцтво про отримання кваліфікації “технік-програміст”
1981-1989 рр. – ЗОШ №23 м.Донецька. Атестат з відзнакою